W Zaleszanach kompostowanie wszystkim się opłaca - Tygodnik Nadwiślański

W Zaleszanach kompostowanie wszystkim się opłaca

0

W Zaleszanach kompostowanie się opłaca. I to wszystkim, bo gminie również.

Sejm przyjął w ubiegłym roku nową ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a to zmusiło gminy do opracowania nowych programów gospodarki odpadami i nowych cenników za odpady.

Praktycznie wszystkie gminy zaczęły namawiać mieszkańców do zakładania kompostowników na bioodpady, bo to się opłaca. W gm. Zaleszany to 28 zł na każdą osobę.

By tej daniny nie płacić w całości, należy do końca stycznia w Urzędzie Gminy lub u sołtysa złożyć oświadczenie o przetwarzaniu bioodpadów we własnym zakresie. Oszczędzamy wtedy 10 zł.

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.