Większy Tarnobrzeg?

2

Radny Witold Zych zapowiedział złożenie do prezydenta Tarnobrzega pisma wzywającego go do rozpoczęcia działań mających na celu przyłączenie do miasta graniczącego z nim Chmielowa, który dziś jest częścią gminy Nowa Dęba. 

Radny przekonuje, że jest wiele argumentów przemawiających za połączeniem miejscowości – zarówno takich, którym przyklasną tarnobrzeżanie, jak i takich, które powinny przekonać do tego pomysłu chmielowian. W pierwszym przypadku chodzi między innymi o pewną sprawiedliwość dziejową. Jak mówi, po zamknięciu kopalni w Machowie jej tereny powinny zostać w całości przyłączone do miasta. A stało się inaczej.

– Państwo nie zapewniło miastu, które było siedzibą kopalni, możliwości rozwoju po jej likwidacji. Nie przekazało mu terenów inwestycyjnych, terenów przemysłowych, dzięki którym mogłoby się rozwijać. Dostała je sąsiednia gmina – tłumaczy W. Zych… (rn)

WIĘCEJ W NAJNOWSZYM WYDANIU ”TYGODNIKA NADWIŚLAŃSKIEGO” LUB eTN.

Share.

2 komentarze