reklama
reklama
Zakłady Chemiczne "Siarkopol" będą miały klasę patronacką w tarnobrzeskim "Rolniku" - Tygodnik Nadwiślański
poniedziałek, 3 października
reklama

Zakłady Chemiczne „Siarkopol” będą miały klasę patronacką w tarnobrzeskim „Rolniku”

0

Zakłady Chemiczne „Siarkopol” podpisały porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Szkoła będzie kształcić przyszłych pracowników dla firmy.

Porozumienie dotyczy współpracy, której celem jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania dziedziną chemii, wykorzystaniem jej w przemyśle a także kształcenie przyszłych pracowników branży chemicznej, co w dłuższej perspektywie powinno zaowocować rozwojem tej gałęzi przemysłu w naszym regionie.

– Dla nas, jako przedsiębiorstwa mającego siedzibę w Tarnobrzegu, szczególnie ważne jest wspieranie kształcenia młodzieży na kierunkach, których absolwenci mogą w przyszłości wzmocnić nasze kadry. Mamy nadzieję, że ta współpraca da wymierne korzyści – mówi prezes Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Wojciech Brzezowski.

Współpraca ma odbywać się zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak
i praktycznej. W planach jest    pozyskiwanie spośród pracowników ZCh „Siarkopol” wykładowców posiadających umiejętności, wiedzę i kwalifikacje istotne dla prowadzonej przez Zespół Szkół nr 2 działalności edukacyjnej a także udostępnianie szkole specjalistycznych wydawnictw oraz materiałów multimedialnych, które mogą stanowić pomoc naukową podczas prowadzenia zajęć. Mowa również o organizacji zajęć warsztatowych w dziedzinie chemii, czy organizacji wycieczek przedmiotowych i wizyt studyjnych w dziedzinie logistyki, spedycji oraz ekonomii. Współpraca zakłada także organizację praktyk zawodowych.

– Jako szkoła branżowa, przygotowująca młodzież do zawodu, cieszymy się, że możemy podpisać umowę z potencjalnym przyszłym pracodawcą naszych absolwentów. Współpraca z Zakładami Chemicznymi „Siarkopol” pozwoli nam poszerzyć zakres kierunków kształcenia – mówi dyrektor Zespołu Szkół nr. 2
w Tarnobrzegu Marek Szczytyński.

Na mocy porozumienia w roku szkolnym 2023/2024 planowane jest uruchomienie nowego kierunku kształcenia – technik analityk.

– Będzie to tak zwana klasa patronacka. Nasza spółka pomoże w adaptacji pomieszczeń do celów laboratoryjnych oraz w wyposażeniu samego laboratorium. Będziemy także pomagać w konstruowaniu planu nauczania oraz jego ewaluacji – mówi Mateusz Kutrzeba, Wiceprezes Zarządu Zakładów Chemicznych „Siarkopol”.

– Absolwenci tego kierunku kształcenia są poszukiwany na rynku pracy,
a jednocześnie jest to kierunek, którego brakuje w naszym regionie – dodaje dyrektor M. Szczytyński

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.