Honorowe obywatelstwa dla tych, którzy ukochali Sandomierz [zdjęcia] - Tygodnik Nadwiślański
niedziela, 27 listopada
reklama

Honorowe obywatelstwa dla tych, którzy ukochali Sandomierz [zdjęcia]

3

Trzy osoby zostały uhonorowane najwyższym sandomierskim wyróżnieniem. Uroczyste nadanie tytułów Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza odbyło się w sobotę, 22 października, podczas gali w Zamku Królewskim.

Tytuły zostały nadane na podstawie przyjętych w końcu września przez aklamację uchwał Rady Miasta Sandomierza.

Krzysztof Burek, wiceprezes Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, redaktor Zeszytów Sandomierskich został uhonorowany za całokształt pracy na rzecz miasta oraz popularyzację kultury, nauki i dziedzictwa historycznego nadwiślańskiego grodu.

To wyróżnienie ucieszyło mnie również z tego powodu, że wypełniło próżnię między obywatelstwem rzeczywistym, które kiedyś utraciłem. Stało się to 13 grudnia 1963 roku, kiedy wraz z ojcem opuszczaliśmy nasze mieszkanie na wzgórzu kolegiackim – to niezwykłe miejsce, na które padał cień katedry, cień starych wiązów, to miejsce, gdzie stawałem się w sposób rzeczywisty i duchowy. Ale tamten czas sandomierski dla mnie się nie skończył, trwał dalej w porządku ducha, w porządku marzeń, w porządku myśli, w tej mojej sandomierskości – mówił Krzysztof Burek.

Podkreślił on, że nauczycielem owej „sandomierskości” był jego ojciec, Wincenty, pisarz, autor między innymi powieści „Droga przez wieś”. Krzysztof Burek mówił, że to w domu rodzinnym nabierał przekonania o niezwykłości Sandomierza. Miłość do miasta umacniały spacery z ojcem oraz podsuwane przez niego lektury. – Dlatego tym wyróżnieniem chciałbym w symboliczny sposób podzielić z moim ojcem – dodał honorowy obywatel.

Dwa pozostałe tytuły zostały przyznane nieżyjącym już osobom. Stanisław Krawczyński był lekarzem, dyrektorem Szpitala Ducha Świętego, społecznikiem, działającym w licznych organizacjach, sandomierskim radnym i posłem na Sejm w okresie II Rzeczypospolitej, a także uczestnikiem walk narodowowyzwoleńczych.

– Całe życie Stanisława Krawczyńskiego było poświęcone służbie dla innych. To było jego powołanie – podkreśliła Anna Warner, bratanica doktora, która odebrała akt nadania tytułu.

Tytuł otrzymał również ksiądz prałat Wiesław Wilk, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, założyciel teatru seminaryjnego, wieloletni opiekun miejscowego Klubu Inteligencji Katolickiej, współzałożyciel Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego,  autor artykułów i książek. Akt odebrał członek rodziny, Marek Karmazyn. Zaznaczył on, że Sandomierz był dla duchownego, obok rodzinnej Czarnej, miejscem najważniejszym.

Tytuły wręczyli Wojciech Czerwiec, przewodniczący rady miasta i burmistrz Marcin Marzec.

na zdjęciu głównym: Anna Warner, bratanica doktora Krawczyńskiego, redaktor Krzysztof Burek i Marek Karmazyn, krewny księdza prałata Wiesława Wilka.

3 komentarze