Maseczki z Zakładu Karnego Łupków dla gminy Rudnik nad Sanem - Tygodnik Nadwiślański
Reklama

Maseczki z Zakładu Karnego Łupków dla gminy Rudnik nad Sanem

0

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Łupkowie przekazali gminie Rudnik nad Sanem 2000 sztuk maseczek ochronnych.

W ramach akcji pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga” wszystkie uszyte maseczki przekazane zostały nieodpłatnie, zgodnie z ideą tej akcji. Na ręce burmistrza Waldemara Grochowskiego maseczki ofiarowali: dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie płk Adam Zarzyczny oraz kpt. Katarzyna Bolek.

Cieszę się, że instytucje państwowe w obliczu pandemii nie pozostają obojętne i podejmują działania profilaktyczne. Dzięki wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i służby więziennej to, co niezbędne i obowiązkowe trafi do naszych gminnych jednostek. Dziękujemy również panu Marcinowi Warchołowi – Ministrowi Sprawiedliwości, za pomoc w pozyskaniu tych maseczek – mówił burmistrz Waldemar Grochowski.

Maseczki trafią do gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem, jednostek oświatowych, żłobka oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

(gil)

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.