Niżańscy radni bronią kolegę. Będą konsekwencje? [W najnowszym numerze] - Tygodnik Nadwiślański
Reklama

Niżańscy radni bronią kolegę. Będą konsekwencje? [W najnowszym numerze]

0

Według prawnika Rady Miejskiej w Nisku, niepodjęcie uchwały pozwalającej na rozwiązanie stosunku pracy z radnym mogłoby się wiązać z dużym ryzykiem „dolegliwości finansowych” po stronie UGiM Nisko, a w konsekwencji doprowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Operowo-mydlana historia uchwały Rady Miejskiej w Nisku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika z radnym Adamem Drągiem,
ciągnęła się – bagatela! – od 25 lipca 2019 r.To właśnie w tym dniu Armatura Kraków S.A., w której zakładzie w Nisku pracował nasz bohater, wystąpiła do Rady Miejskiej z wnioskiem o podjęcie wspomnianej uchwały.

Czytaj w papierowym
i elektronicznym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego”.

KUP e-TN:

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.