Niżańskie liceum na finiszu projektu Erasmus+

0

W sierpniu Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zakończy realizowany w ramach programu Erasmus+ od września 2017 r. międzynarodowy projekt „Team Up & Reform  Netizens – Outdoor Fantastic Fun” (Wyłącz się z sieci – pracuj z ludźmi, zmieniaj ich, baw się!), którego było koordynatorem.

Jako główne założenie i cel projektu przyjęto uświadomienie uczniom potrzeby zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń, jeśli chodzi o spędzanie czasu wolnego, a w szczególności konieczności wyłączenia się z wirtualnej sieci i oderwania się od ekranów urządzeń mobilnych. Fundamentem projektu były wymiany międzynarodowe, organizowane przez każdą z czterech szkół partnerskich: LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku (styczeń 2018), Collège Visitation La Berlière (Belgia – kwiecień 2018), Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” (Rumunia – październik 2018) oraz Strenču Novada Vidusskola (Łotwa – maj 2019). W wymianach wzięli udział uczniowie i nauczyciele szkoły. Oprócz realizacji głównego założenia projektu, rozwijali swoje umiejętności językowe oraz kompetencje interkulturowe. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.lo.nisko.pl w zakładce Erasmus+ oraz na blogu projektu: twinspace.etwinning.net/47018/home.

Share.

Comments are closed.