Nowe stawki diet dla radnych powiatu niżańskiego

0

Radni Rady Powiatu Niżańskiego uchwalili stawki diet dla siebie.

I tak przewodniczący rady otrzyma miesięcznie 2250 zł, a jego dwoje zastępców 1400 zł. O 200 zł mniej dostaną przewodniczący nowej komisji – skarg, wniosków i petycji, a także starych – rewizyjnej oraz budżetu i finansów. Przewodniczący komisji stałych otrzymają 1100 zł, ich członkowie 700 zł, a społeczni członkowie Zarządu Powiatu 1600 zł. W przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu zarządu, komisji lub sesji rady dieta za dany miesiąc ulega obniżeniu o 10 proc. za każdą nieobecność. (gil)

Share.

Comments are closed.