Odznaki dla staszowskich samorządowców

0

W dniu 24 października, w Starostwie staszowskim odbyła się  uroczystość uhonorowania 3 samorządowców Odznakami za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, które otrzymali: naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Jan Mazanka oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś.

Odznaki wręczył starosta staszowski Józef Żółciak i komendant Drużyn Strzeleckich w Staszowie Wiesław Kuca. Odznaczenie, ustanowione w 1995 roku na I Kongresie ZKRPiBWP w Warszawie, przyznawane jest za działalność na rzecz środowisk zrzeszających obywateli polskich, którzy walczyli o niepodległość kraju w formacjach Wojska Polskiego, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

Starosta staszowski Józef Żółciak wręczył także brązową odznakę ,,Za zasługi dla Strzelca”, którą otrzymał Hubert Włoś, uczeń klasy Vc Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie.

źródło: Starostwo Powiatowe w Staszowie, www.staszowski.eu

Share.

Comments are closed.