Postęp prac nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Prezydent wizytował budowę [zdjęcia]

3
Showing 1 of 7

Prezydent Dariusz Bożek razem z naczelnikiem Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa Barbarą Trzeciak oraz kierownikiem budowy z firmy PBI Łukaszem Machowskim, doglądali postępujące prace nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Nadal trwają tu zakrojone na szeroką skalę inwestycje budowlane.

Przebieg prac na ulicy Plażowej

Jak do tej pory ulicy Plażowej zostały wykonano: roboty rozbiórkowe związane z usunięciem nawierzchni bitumicznej na całym odcinku,  odhumusowanie, rozbiórkę połowy nawierzchni z płyt betonowych, wykonano ciąg oświetleniowy oraz kanalizację teletechniczną wraz z pracami towarzyszącymi (połowa zakresu), połowę robót ziemnych w bilansie wykop nasyp pod kształtowanie korpusu drogi oraz ciąg pieszo-rowerowy. Trwają prace związane z zabezpieczeniem kolizji energetycznych. Kolejnym etapem prac będzie rozbiórka dalszego odcinka z płyt i wykonanie robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne.

Przebieg prac na ulicy Żeglarskiej

Na ulicy Żeglarskiej wykonano rozbiórkę nawierzchni bitumicznej w 100% zakresu, zaś 60% zakresu kolektora kanalizacji deszczowej.

Rozpoczęto prace ziemne pod kształtowanie korpusu drogowego oraz ciągu pieszo-rowerowego od ul. Siarkowej w kierunku Mariny. Kolejne planowane roboty to elementy kanalizacji deszczowej, przykanaliki niezbędne do wykonania przy kontynuacji robót drogowych.

Prace drogowe na ul. Żeglarskiej są uzależnione od branży kanalizacji, dlatego postęp robót drogowych jest mało zauważalny w stosunku do ul. Plażowej, na której nie wykonuje się elementów sieci wodno-kanalizacyjnej.

Inne prace nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Wykonano stan surowy czterech budynków gastronomicznych, jednego budynku dla służb czyli policji oraz ratownictwa medycznego oraz jednego budynku toalet publicznych. W kolejnym tygodniu wykonawca przystąpi do budowy budynku toalet publicznych, którego fundament zlokalizowany jest przy parkingu ulicy Plażowej.

W dwóch budynkach gastronomicznych i budynku dla służ zakończone są roboty instalacyjne tj. instalacja elektryczna i instalacja wodno-kanalizacyjna, kolejny etap prac w tych budynkach to zabudowa ścian.

Zobacz także:
– Jest decyzja: Jezioro Tarnobrzeskie zamknięte na całe lato!
– Jezioro zamknięte? Plażę zbudowali w mieście! [zdjęcia]
– Trwają prace nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Są postępy [zdjęcia]

Do wszystkich wznoszonych budynków wykonane zostały instalacje wodno-kanalizacyjne. Wykonano kanalizację deszczową na dwóch parkingach – zaawansowanie robót jest na poziomie 90%. Na parkingu przy ulicy Żeglarskiej wykonano nawierzchnię bitumiczną – ilość miejsc parkingowych wyniesie 169. Na parkingu przy ulicy Plażowej wykonano utwardzenie pod masę bitumiczną. Przy ulicy Żeglarskiej przystąpiono do wykonania utwardzenia terenu i posadowienia krawężników pod ciągi piesze przy budynkach. Wykonano wszystkie roboty ziemne w zakresie instalacji. Zamawiający wybrał armaturę do budynków użyteczności publicznej, płytki ceramiczne oraz okładzinę zewnętrzna (deskę kompozytową) dla budynków. Po pierwszej połowie sierpnia w budynkach zostaną zamontowane okna i witryny okienne. Wykonano także fundamenty dla trzech altan.

Postęp prac nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 7 zdjęć
Showing 1 of 7

Share.

3 komentarze

  1. W takim tempie to i do końca wakacji przyszłego roku tego remontu nie zdąza wykonać.

  2. A nie mógłby wizytowac budowy jakiś fachowiec????? Żeby potem znowu nie było fuszerki Zdjęcia można sobie robić na innym tle