reklama
Prezydent Stalowej Woli ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego - Tygodnik Nadwiślański
niedziela, 25 września
reklama

Prezydent Stalowej Woli ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego

2

Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Kandydat wyłoniony w wyniku konkursu zostanie powołany na stanowisko dyrektora na okres 3 lat.

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z siedzibą w pałacu Lubomirskich w Rozwadowie, dzielnicy Stalowej Woli. Kandydat musi spełniać formalne kryteria i posiadać wymagane kwalifikacje. A między innymi są to:

  • ukończone i udokumentowane jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny),
  • udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym: w instytucjach kultury, w administracji publicznej w zakresie dotyczącym działalności kulturalnej lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną albo co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym).
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia
  • złożenie kompletu wymaganych w §3 i §4 dokumentów w terminie określonym w warunkach niniejszego konkursu.
Zobacz także: 
Niżańscy terytorialsi ćwiczyli w Nowej Dębie [zdjęcia]

Więcej informacji o trwającym naborze znajduje się TUTAJ. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i zakończenia postępowania konkursowego 16 kwietnia 2021 roku.

2 komentarze

  1. stalowowolanin na

    Mam 56 wiosenek, wszystkie swoje zeby, włosy na glowie, utykam na lewa nogę. Czy mogę startować do konkursu?