reklama
Przeciw dwóm wrogom [zdjęcia] - Tygodnik Nadwiślański
sobota, 13 sierpnia
reklama

Przeciw dwóm wrogom [zdjęcia]

0

29 września 2019 r. w miejscowości Momoty odbyły się uroczystości związane z 80. rocznicą walk w Lasach Janowskich jednej z ostatnich grup regularnego Wojska Polskiego, dowodzonej przez płk. dypl. piechoty Tadeusza Zieleniewskiego.

Kapitulacja Grupy płk. Zieleniewskiego wobec Armii Czerwonej, która nastąpiła 1 października 1939 r., spowodowana była brakiem łączności z wyższym dowództwem, brakiem zaopatrzenia w amunicję i żywność, odwetem Wehrmachtu na miejscowościach, w których toczyły się walki, a przede wszystkim okrążeniem polskich oddziałów – z jednej strony przez Niemców, z drugiej przez Sowietów.

Sowieccy negocjatorzy nie dotrzymali obietnicy złożonej płk. Zieleniewskiemu o szybkim uwolnieniu jeńców – po złożeniu broni szeregowców i podoficerów zesłali do syberyjskich łagrów, a kilkudziesięciu oficerów zamordowali w Charkowie.

W niedzielnych uroczystościach w Momotach licznie uczestniczyli mieszkańcy powiatów stalowowolskiego i niżańskiego, m.in. delegacja ŚZŻAK Koła Obwodu Stalowa Wola – Nisko, Towarzystwa Ziemi Niżańskiej i Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Nisku, Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Zakłady Południowe” w Stalowej Woli, harcerze Hufca im. Szarych Szeregów w Nisku i 54 Drużyny Harcerskiej im. ppor. B. Kochana ze Stalowej Woli.

Nasze delegacje wzięły udział w polowej Mszy św. i złożyły kwiaty pod pomnikiem płk. Tadeusza Zieleniewskiego w Momotach oraz uczestniczyły w rekonstrukcji historycznej w miejscowości Dzwola (pow. janowski).

(pen)
Fot. P. Niemiec
(Szerzej o płk. Zieleniewskim w najbliższym wydaniu „TN”.)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.