reklama
Przestraszył ich Wójcik? - Tygodnik Nadwiślański
poniedziałek, 3 października
reklama

Przestraszył ich Wójcik?

0

Nie powstaną klasy sportowe, tym samym nie dojdzie do wznowienia działalności prowadzonego wcześniej przez lokalne stowarzyszenie Liceum Ogólnokształcącego w Ulanowie.

Nadzieje władz ulanowskiej gminy oraz powiatu niżańskiego na otworzenie w roku szkolnym 2015/2016 pierwszych klas w Liceum Ogólnokształcącym spaliły na panewce. Nie udało się utworzyć klasy sportowej o specjalności piłka nożna, ani żadnej innej, która przyciągnęłaby absolwentów gimnazjów w gminie.Przypomnijmy, że na początku 2015 roku wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżań-skiego,Janusz Bronkiewicz, zapowiedział rozpoczęcie prac nad utworzeniem klas o profilu piłkarskim w Ulanowie. Podczas styczniowego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji RP, które odbyło się z jego inicjatywy, samorządowcyi nauczyciele dyskutowali nad opracowaniem strategii dla LO w Ulanowie. Przedmiotem dyskusji były propozycje i analiza
kierunków kształcenia, które zainteresowałyby uczniów kończących gimnazja, zapewniłyby rozwój i konkurencyjność liceum, przyczyniając się w przyszłości do promocji stolicy gminy.

ŚMIAŁY PROJEKT

Uczestnicy spotkania dyskutowali również nad przywróceniem szkole siedziby, zwracając uwagę na zły stan budynku LO i internatu oraz konieczność przeprowadzenia remontu w związku z proponowanym profilem piłkarskim. Najważniejsze, że zarówno ze strony władz powiatu niżańskiego, jak i Ulanowa, padły szczere deklaracje zaangażowania w pracę na rzecz zwiększenia
naboru oraz poprawy infrastruktury budynków szkolnych. Władze samorządowe postanowiły wziąć się do roboty i ratować zasłużone dla społeczności lokalnej liceum w Ulanowie, które w 2014 roku uroczyście obchodziło 70-lecie istnienia. Postanowiły to zrobić wbrew panującej wśród miejscowej młodzieży modzie na naukę w większych ośrodkach – choćby w powiatowym Nisku.
Warto przypomnieć, że odpływ absolwentów gimnazjów do większych miast dał się również we znaki w niedalekim Rudniku nad Sanem. Tam też nie udało się w roku szkolnym 2014/2015 utworzyć w miejscowym LO ani jednej pierwszej klasy. I podobnie jak w Ulanowie w styczniu  br. zastanawiano się z władzami powiatu nad stworzeniem profilów kształcenia zapewniających rozwój szkoły. Radny Janusz Bronkiewicz miał dla Ulanowa prosty i wydawałoby się bardzo atrakcyjny pomysł: wykorzystując swoje znajomości w światku piłkarskim, chciał ściągnąć do miasteczka trenera o znanym nazwisku i związać szkołę z wielkim klubem futbolowym w Polsce (mówiło się wtedy o „Wiśle” Kraków)

więcej w papierowym wydaniu TN, lub elektronicznym wydaniu eTN

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.