reklama
Radnego walka o formułę - Tygodnik Nadwiślański
poniedziałek, 3 października
reklama

Radnego walka o formułę

0

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Niżańskiego były starosta długo zastanawiał się, w  jakim trybie debatować nad programem naprawczym dla szpitala, który właśnie rozpoczyna niełatwy bój o  przywrócenie płynności finansowej. Zarząd  powiatu  poprosił  przewodniczącego  rady,  by w nagłym trybie zwołał sesję, by przedstawić radnym przygotowany  przez  dyrektora  SP  ZOZ  w  Nisku, Henryka Przybycienia, program naprawczy.

Dokument ten omawia najważniejsze aspekty działalności szpitala powiatowego, ze szczególnym uwzględnieniem działań przywracających mu płynność finansową. Dla radnych poprzednich kadencji treść programu mogła  stanowić  niemiłe  zaskoczenie,  wszak  przez  lata  byli informowani, że szpital ma się świetnie, inwestuje, rozwija się i za chwilę stanie się prawdziwą alternatywą dla sąsiada zza miedzy.

Zanim  dyrektor  szpitala  zabrał  się  za  przedstawianie dokumentu, minęło kilkadziesiąt minut, podczas których za sprawą radnego Gabriela Waliłki (na zdjęciu) toczono spór, czy sesja ma się zakończyć uchwałę, opinią czy tylko przyjęciem do wiadomości treści programu naprawczego. Jego zdaniem, w ogóle nie było powodu. by nad nim dyskutować, skoro nie miał zostać formalnie zaakceptowany przez radnych.

Jednak poproszony o komentarz radca prawny wyraźnie podkreślał, że po konsultacji z Urzędem Wojewódzkim nie powinno się uchwałą głosować programu. Dopiero  przewodniczącemu  rady Januszowi Nawrockiemu udało się uspokoić radnego stwierdzeniem, że na następnej sesji program zostanie formalnie zaopiniowany.

– Każda dyskusja musi się zakończyć konkluzją. Tak stanie się  i  tym  razem  – zapewnił.  Przy  okazji  starosta  Robert Bednarz przypomniał, że radni i tak będą głosowali nad konkretnymi uchwałami finansowymi dotyczącymi szpitala, które trzeba będzie podjąć w związku z realizacją programu naprawczego.

Zanim w końcu odczytano ten dokument, radni usłyszeli słowa radnego Waliłki o „sufitologii”, jako metodzie, którą zastosowano przy jego przygotowaniu. Dowiedzieli się też o  wszystkich  jego  prawdziwych  i  wymyślonych  brakach, wadach i niedostatkach. (…)

Piotr Niemiec

Więcej w papierowym oraz elektronicznym wydaniu „TN”

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.