Ruszyła przebudowa oczyszczalni ścieków w Gorzycach

0

GORZYCE. Rozpoczęła się przebudowa oczyszczalni ścieków.

Polegać ona ma na adaptacji istniejącego zbiornika ścieków na reaktor biologiczny, wraz z wykonaniem niezbędnych podłączeń do sieci technologicznych. Powstaną też obiekty towarzyszące i nowa instalacja niezbędna do zasilania urządzeń. Wójt Leszek Surdy tłumaczy, że prace są konieczne, aby oczyszczalnia mogła przyjąć większe ilości nieczystości po wybudowaniu kolejnych odcinków kanalizacji. Koszt inwestycji to ok. 2,5 mln zł. Aż 85 proc. potrzebnej kwoty to środki unijne. Resztę zabezpiecza gmina w swoim budżecie.        (ds)

Share.

Comments are closed.