Są pieniądze na modernizację ul. Orląt Lwowskich w Tarnobrzegu - Tygodnik Nadwiślański
Reklama

Są pieniądze na modernizację ul. Orląt Lwowskich w Tarnobrzegu

2
1 z 11

Wojewoda Podkarpacka Ewa Leniart i prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek podpisali umowę na dofinansowanie przebudowy ul. Orląt Lwowskich na osiedlu Miechocin. Środki na ten cel, ponad 3,5 mln zł, znalazły się w Funduszu Dróg Samorządowych. Zapowiadał to już wcześniej, w wywiadzie dla “Tygodnika Nadwiślańskiego”, wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który również uczestniczył w podpisaniu umowy. W uroczystym podpisaniu dokumentu, które miało miejsce na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza, Orląt Lwowskich i Siarkowej, wzięli też udział radni Andrzej Biernat i Kamil Kalinka.

Ul. Orląt Lwowskich to sięgające Chmielowa w gminie Nowa Dęba przedłużenie remontowanej aktualnie ul. Mickiewicza, łączące się też z jedną z głównych dróg dojazdowych nad Jezioro Tarnobrzeskie, ul. Siarkową. Na jej modernizację mieszkańcy czekali wiele lat. Teraz, po podpisaniu umowy na dofinansowanie inwestycji, prace powinny rozpocząć się już na początku jesieni.

– To już ósma inwestycja drogowa, którą w ciągu ostatniego półtora roku udaje się zrealizować dzięki dofinansowaniu rządowemu i wojewódzkiemu – przypomniał prezydent D. Bożek.

Zadowolenia z podpisania umowy nie ukrywał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Każdy wniosek, który został złożony przez miasto Tarnobrzeg w ciągu ostatnich dwóch lat, czy to do Funduszu Dróg Samorządowych, czy w ramach subwencji ogólnej, uzyskał dofinansowanie. Bardzo mnie też cieszy, że Tarnobrzeg znajduje środki własne na tego typu inwestycje. Należy podziękować prezydentowi i radnym, że chcą wydatkować środki budżetowe na ten cel – stwierdził R. Weber.

Cała przebudowa ul. Orląt Lwowskich kosztować będzie  blisko 7,1 mln zł. Połowę tych środków zapewni dotacja z FDS.

Zobacz także:
– Marszałek Elżbieta Witek w Sandomierzu [zdjęcia]
– Tarcza Finansowa – ponad 49 mln zł dla firm z Tarnobrzega! Które otrzymają najwięcej?
– Budowa galerii w Tarnobrzegu ruszy w tym roku? [W najnowszym numerze]

Zakres planowanej inwestycji na ul. Orląt Lwowskich obejmuje:

 • Normalizację szerokości jezdni – 6,0 m na odcinku o przekroju ulicznym do km ~0+268 m, 6,0 m na odcinku o przekroju częściowo ulicznym (krawężnik po lewej stronie i po prawej pobocze bitumiczne o szer. 1,0m) do km 1+558,5 i 6,0 m na odcinku o przekroju drogowym z obustronnymi poboczami bitumicznymi o szerokości 1,0 m do końca projektowanego odcinka,
 • Wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni.
 • Przebudowę oraz budowę chodników i budowę ciągów pieszo-rowerowych.
 • Odwodnienie i odprowadzenie wód z korpusu drogowego do projektowanego i istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej oraz istniejących rowów otwartych.
 • Wykonanie zjazdów (obustronnie) z kostki na posesje przyległe do drogi.
 • Regulację wysokościowa pokryw i włazów rewizyjnych urządzeń podziemnych.
 • Zabezpieczenie lub przebudowę istniejących sieci podziemnych kolidujących z planowaną inwestycją.
 • Przebudowę istniejących sieci naziemnych kolidujących z planowaną inwestycją.
 • Przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi – korekta geometrii skrzyżowań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, korekta łuków.
 • Budowę i przebudowę zatok autobusowych i peronów przystankowych.
 • Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą.

Przy okazji wizyty w Tarnobrzegu, wiceminister Rafał Weber wręczył też prezydentowi Tarnobrzega symboliczny czek na ponad 7,3 mln zł, jakie przypadną miastu w ramach “Tarczy dla Samorządów”.

Podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy ul. Orląt Lwowskich w Tarnobrzegu – 11 zdjęć

1 z 11
Udostępnij

2 komentarze

 1. motorniczy tramwaju na

  Będąca w remoncie ul.A.Mickiewicza od skrzyżowania z Wisłostradą do skrzyżowania z ul.Orląt Lwowskich i Siarkowej, jest za wąska. Przed przebudowa była dość szeroka a teraz jest za wąska. Drogi w Polsce sa generalnie za wąskie, parkingi, garaże też. Budowniczy Polski, psia mać.