reklama
W Rudniku nad Sanem ma powstać nowoczesny dom kultury - Tygodnik Nadwiślański
niedziela, 25 września
reklama

W Rudniku nad Sanem ma powstać nowoczesny dom kultury

0

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy Domu Kultury w Rudniku nad Sanem. Wykonawcą jest firma „Projektowanie Architektoniczne” z Jasła.

Przeszklony, nowoczesny budynek ma być wielofunkcyjny, z komfortową salą kinowo-widowiskową, spełniającą najwyższe standardy techniczne – z systemem elektroakustycznym oraz foyer, systemem łączności inspicjenta i systemem rozgłoszeniowym oraz z przestrzenią zapewniającą organizację imprez i spotkań kulturowych.

Obecnie kino „Rusałka” pełni rolę sali koncertowej, widowiskowej, teatralnej i auli na oficjalne uroczystości. Remont pomieszczeń budynku kina, jego elewacji oraz zagospodarowanie terenu przyległego to inwestycja, o której marzono w Rudniku od lat. Obecny budynek, który powstał w latach 30. XX w., wymagał generalnego remontu i przebudowy.

­– Nowoczesny sprzęt jest podstawową bazą do tworzenia oferty kulturalnej, mogącej stać się ofertą turystyczną. Modernizacja budynku Domu Kultury w Rudniku nad Sanem oraz wyposażenie w nowoczesny system do projekcji filmów będzie miało wpływ na zwiększenie potencjału kulturowego naszego obiektu. Mamy nadzieję, że przyniesie efekty w postaci zwiększenia konkurencyjności placówki – mówi burmistrz Waldemar Grochowski. Jak zaznacza, całkowicie zmieni się także zagospodarowanie terenu przyległego do obecnego kina. W miejscu obecnej remizy straży pożarnej powstanie przeszklony budynek, w którym będzie możliwość prowadzenia działalności wystawienniczo-kulturowej, a także branży gastronomicznej. Połączony zostanie on z głównym wejściem do kina przeszklonym holem.

Przebudowa pozwoli na stworzenie odpowiadającego wymaganiom dla obiektów teatralnych zaplecza technicznego, w tym m.in. wydzielenie pomieszczeń kabin technicznych, operatora dźwięku i operatora oświetlenia, pomieszczenia obsługi sceny, podręcznych magazynów, rozdzielni elektrycznej, pomieszczeń biurowych dla pracowników. Projekt obejmuje również remont infrastruktury: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej. Budynek dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy.

(gil)

Fot. arch.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.