Widać światło [W bieżącym wydaniu TN]

0

Nisko. Monitoring potwierdził obawy mieszkańców o jakość powietrza. Maksymalne stężenie dobowe pyłu MP10 osiągnęło w ubiegłym roku 260 proc. normy, a średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu aż 310 proc. poziomu docelowego.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie opracował wyniki badań PMŚ dla obszaru gminy i miasta Nisko, które prowadzone były w zakresie monitoringu jakości wód, powietrza atmosferycznego i hałasu komunikacyjnego. Z informacji RWMŚ wynika, że… 

Czytaj w papierowym i elektronicznym wydaniu „TN”.

KUP e-TN:

Share.

Comments are closed.