reklama
Woda z płynem - Tygodnik Nadwiślański
piątek, 12 sierpnia
reklama

Woda z płynem

0

20 września, podczas posiedzenia komisji rozwoju gospodarczego Rady Miejskiej w Nisku, radni niespodziewanie usłyszeli od prezesa ZMK, że cały czas do wody dodawany jest preparat SeaQuest służący do czyszczenia rur.

W lutym br. powiatowy inspektor sanitarny w Nisku przypominał radnym, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę  i  odprowadzaniu  ścieków,  obowiązek  zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody należy do przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, w tym wypadku Miejskiego Zakładu Komunalnego.

W  związku  z  tym,  o  wszystkich  działaniach mogących  mieć  wpływ  na  jakość  wody,  a  szczególnie  na  jej pogorszenie, MZK ma obowiązek informować konsumentów i inspektora sanitarnego.

Zgodnie z wyżej przywołaną ustawą, o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obowiązany  jest  również  informować  mieszkańców  wójt,  burmistrz lub  prezydent  miasta.  A  nikt  nie  ma  chyba  wątpliwości,  że obecność w sieci wodociągowej Niska preparatu służącego do czyszczenia rur nie jest dla konsumentów obojętna.

Jednak informacji o podawaniu SeaQuest (a wcześniej – o pojawieniu się w Zarzeczu bakterii coli) próżno było we wrześniu szukać na portalu miejskim lub na stronie internetowej MZK.– Według oświadczenia dostawcy oraz po przeprowadzonych badaniach wody preparat SeaQuest nie pogarsza jakości wody– twierdzi stanowczo prezes Zbigniew Kuziora.

I informuje, że MZK 23 sierpnia br. powiadomiło pisemnie zarówno sanepid, jak i Urząd Miejski, o dodawaniu do sieci preparatu SeaQuest. W piśmie MZK do powiatowego inspektora sanitarnego czytamy, że „dozowanie preparatu SeaQuest jest prowadzone pod  nadzorem  firmy  PROTE  (dostawcy  preparatu).  Wg  informacji, mniej więcej co około trzy miesiące będzie  prowadzone  płukanie  sieci wodociągowej”. (…)

Piotr Niemiec

Więcej w papierowym wydaniu „TN”.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.