Burmistrz ukarany

1

Jerzy Borowski, burmistrz Sandomierza, został ukarany karą upomnienia przez Regionalną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Zastrzeżenia komisji budziła m.in. miejska dotacja w kwocie 225 tys. zł do wydania płyty (okładka obok) aktora Piotra Polka, znanego z serialu „Ojciec Mateusz”.

Decyzję komisji o karze dla burmistrza została ogłoszona we wtorek, 21 maja. Upomnienie było konsekwencją sandomierskich kontroli przeprowadzonych na przełomie 2011 i 2012 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach. Izba kompleksowo badała finanse gminy w wybranych okresach, począwszy od roku 2007, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2010. Po kontroli w czerwcu ubiegłego roku RIO przesłała do burmistrza wystąpienie pokontrolne zawierające kilkadziesiąt wniosków. Dotyczą one między innymi uchybień w zakresie prowadzonej rachunkowości urzędu i ksiąg rachunkowych, a także ewidencji podatkowej. Zastrzeżenia izby budziła też specyfikacja przetargowa na budowę bloku socjalnego w Sandomierzu, a także sposób przyznania dotacji miejskich Klubowi Sportowemu „Wisła” Sandomierz. Najciekawszy jednak wydaje się wniosek pokontrolny RIO dotyczący dotacji miejskiej na płytę Piotra Polka i na nim się skupimy. Miasto w 2010 roku przeznaczyło na ten cel 225 tys. zł. Burmistrz miasta złożył oczywiście zastrzeżenia do niektórych z tych wniosków (w tym do tego ostatniego), jednak niewiele z nich zostało przez komisję uwzględnionych. (…)

Józef Żuk

Więcej w papierowym wydaniu “TN”.

Share.

1 komentarz

  1. debil a nie burmistrz – powinnieś zostać przykłądnie zakuty w dyby na 225 dni na głownym placu żeby innemu debilowi nie przyszedł podobny pomysł do głowy!