Jak będą wyglądać uroczystości Triduum Paschalnego, święcenie pokarmów i Wielkanoc? Sandomierska kuria wydała zalecenia - Tygodnik Nadwiślański
Reklama

Jak będą wyglądać uroczystości Triduum Paschalnego, święcenie pokarmów i Wielkanoc? Sandomierska kuria wydała zalecenia

0

Kuria Diecezjalna w Sandomierzu wydała zalecenia dotyczące uroczystości Wielkiego Tygodnia. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny ma się odbywać w mniejszych grupach i z większą częstotliwością. W Wielkanoc, w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w kościołach, odprawianych ma być więcej mszy świętych.

Kuria przypomina, że kościele może przebywać jedna osoba na 20 metrów kwadratowych przy zachowaniu odległości przynajmniej 1,5 metra. Z wyjątkiem osób sprawujących kult, wszystkich obowiązuje zakrywanie maseczką ust i nosa. Dotyczy to także modlitwy poza świątynią.

“Kierując się troską o życie i zdrowie wiernych, uczestniczących w życiu Kościoła, apelujemy do wszystkich księży Proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach” – czytamy w wydanym piątek, 26 marca komunikacie skierowanym do księży.

W zaleceniach szczegółowych kuria informuje, jak powinny wyglądać uroczystości w Wielkim Tygodniu. Cytujemy fragmenty.

 Niedziela Palmowa – 28 marca

Podczas odprawiania Mszy św. zachęca się do użycia trzeciej formy liturgicznej wg. polskiej edycji Mszału Rzymskiego. Trzeba jednocześnie zaakcentować obchodzony w Niedzielę Palmową Światowy „Dzień Młodzieży”.

Wielki Czwartek – 1 kwietnia

Msza św. Krzyżma zostanie odprawiona w katedrze o godz. 10. Z racji na obowiązujące limity osób będą ją koncelebrowali z księżmi Biskupami tylko Wikariusz Generalny, Wikariusze Biskupi, Rada Konsultorów, Przełożeni Kurii i Sądu, Rektor Seminarium oraz księża Dziekani.

Podczas celebracji Mszy św. Wieczerzy Pańskiej należy pominąć obrzęd umycia nóg. Na zakończenie liturgii następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji (ciemnicy). Księża Proboszczowie umożliwią wiernym indywidualną modlitwę, czuwając przy tym nad zachowaniem przepisów.

Wielki Piątek – 2 kwietnia

Podczas celebracji Nabożeństwa Męki Pańskiej należy dołączyć do modlitwy powszechnej wezwanie „Za udręczonych w okresie pandemii.

Po odsłonięciu i ukazaniu przez celebransa krzyża, zgodnie z pierwszą formą podaną w Mszale Rzymskim, adoracja krzyża dokonuje się poprzez pocałunek celebransa oraz przyklęknięcie lub głęboki skłon i śpiew pozostałych wiernych, którzy do momentu Komunii św. mają pozostać na swoich miejscach. Krzyż powinien być umieszczony na specjalnym stojaku aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Należy umieścić obok niego pouczenie, że nie można krzyża całować, zachęcając do innej formy oddania czci Chrystusowi.

Po Komunii Świętej, Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony procesyjnie do Grobu Pańskiego w celu umożliwienia wiernym adoracji.

Wielka Sobota – 3 kwietnia

Zaleca się, aby tradycyjne błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych organizowane było w małych grupach i z większą częstotliwością na terenie przykościelnym, z zachowaniem przepisowych odstępów pomiędzy wiernymi. Mogą oni także sami odmówić modlitwę błogosławieństwa pokarmów przed śniadaniem wielkanocnym, jak w roku ubiegłym.

Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej mają się odbyć wewnątrz świątyni. Zamiast ogniska służącego do pobłogosławienia ognia, można użyć świecy lub znicza.

W czasie „Liturgii chrzcielnej” nie ma pokropienia wiernych wodą święconą.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 4 kwietnia

Celebrans udaje się do Grobu i po adoracji Najświętszego Sakramentu intonuje tradycyjną pieśń wielkanocną, a następnie „Przed tak wielkim Sakramentem”. Po okadzeniu Najświętszego Sakramentu odmawia modlitwę przewidzianą przez Mszał Rzymski i udziela błogosławieństwa. Następnie główny celebrans może wyjść z monstrancją przed kościół i pobłogosławić parafię. Po udzieleniu błogosławieństwa kapłan chowa Najświętszy Sakrament do tabernakulum i przewodniczy dalej Mszy św. zgodnie z przepisami.

W Niedzielę Zmartwychwstania należy rozważyć zwiększenie ilości Mszy św. odprawianych w kościele parafialnym oraz w kościołach filialnych czy rektoralnych.

Udostępnij

Zostaw odpowiedź