Mieszkańcy Sandomierza wybrali swoje inwestycje

2

Głosy Sandomierzan zdecydowały, które projekty zostaną w przyszłym roku zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Tym razem, w odróżnieniu do dwóch poprzednich lat, zainteresowanie mieszkańców budżetem obywatelskim było znacznie wyższe. W sumie na wszystkie zaproponowane projekty oddano ponad 3000 głosów, ponad dwa razy więcej niż dwa lata temu i przeszło trzy razy więcej, niż przed rokiem. Być może spowodowane to było nowymi zasadami programu, które wprowadzono od tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Projekt, żeby w ogóle mógł być brany pod uwagę do realizacji, musiał uzyskać co najmniej 200 głosów. Ostatecznie zrealizowane zostaną te zadania, które zdobyły najwięcej głosów i zmieściły się w założonej puli środków. W sumie kosztorys wszystkich projektów, które zebrały wystarczającą liczbę głosów i zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, opiewał na ponad 800 tys. zł.

Komisja wybrała do realizacji dwa tzw. duże projekty, które uzyskały największe poparcie, a których łączny koszt to 220 tys. zł i jeden mały, za kwotę 38 tys. zł. Są to: doprowadzenie wody do każdej działki na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych imienia Tadeusza Kościuszki, bezpłatne treningi dla mieszkańców pod hasłem „Sandomierz Kocha Sport”, zajęcia koszykówki „Od Sandomierza do NBA 2” oraz organizacja kolejnej edycji dożynkowego festynu rodzinnego w Nadbrzeziu. (jż)

Share.

2 komentarze