Nowy funkcjonariusz w szeregach policji [zdjęcia] - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 7 grudnia
ogłoszenie
reklama

Nowy funkcjonariusz w szeregach policji [zdjęcia]

3
1 z 5

Wczoraj w szeregi Policji wstąpił nowy policjant. Legitymację służbową wręczył mu Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu podinspektor Marek Pietrykowski.

W poniedziałek, 18 stycznia, o godz. 11 w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętego policjanta. Funkcjonariusz odebrał legitymację służbową z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu podinsp. Marka Pietrykowskiego. Komendant złożył policjantowi gratulacje i życzył sukcesów w przyszłej służbie. Funkcjonariusz wkrótce rozpocznie służbę w Komisariacie Policji w Nowej Dębie. W uroczystości uczestniczyli też: I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu podinsp. Tomasz Grazda, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu podinsp. Rajmund Murek, Komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie podkom. Jerzy Lis.

Zobacz także:
– “Chciałbym, żeby miasto odzyskało swój blask” – mówi prezydent D. Bożek
– 84-latek wymusił pierwszeństwo, samochód zderzył się z dwoma tirami [zdjęcia]
– Tarnobrzeska gastronomia wstrzymuje się z otwarciem lokali do końca stycznia

Nowo przyjętego policjanta czeka szkolenie zawodowe, gdzie będzie zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa, taktyk i technik interwencji oraz doskonalenia strzeleckiego.

Przypominamy, że osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji muszą spełniać następujące warunki:

  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
  • podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Źródło/Fot. KMP Tarnobrzeg

Ślubowanie nowego policjanta – 5 zdjęć

1 z 5

3 komentarze