Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja w Sandomierzu. Modlitwa, uroczystość patriotyczna i pokazy kawaleryjskie [zdjęcia] - Tygodnik Nadwiślański
środa, 25 maja
reklama

Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja w Sandomierzu. Modlitwa, uroczystość patriotyczna i pokazy kawaleryjskie [zdjęcia]

0
1 z 20

W Sandomierzu główne uroczystości z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się przy tablicy pamięci, znajdującej się na ścianie Ratusza. Wcześniej w bazylice katedralnej odprawiona została msza św. w intencji ojczyzny.

Przed Ratuszem zgromadzili się przedstawiciele władz, służb mundurowych, partii politycznych i organizacji społecznych, harcerze, młodzież szkolna, mieszkańcy oraz turyści. Byli również kawalerzyści w barwach 2 Pułku Księstwa Warszawskiego oraz zbrojni z Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Modlitwę  za twórców Konstytucji 3 maja oraz za poległych w obronie narodu i ojczyzny odmówił ksiądz kanonik Jacek Marchewka, proboszcz parafii katedralnej.

Poseł Marek Kwitek przypomniał w przemówieniu okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja. Mówił również o tym, jak ważną rolę odegrał ten akt. – Konstytucja 3 maja to testament, który przekazali nam przodkowie. Mówili oni wprost: najważniejszą wartością, ponad życie, jest niepodległość zewnętrzna i wolność wewnętrzna. Historycy uważają, że bez Konstytucji 3 maja trudno byłoby przetrwać okres zaborów – zaznaczył Marek Kwitek.

Parlamentarzysta nawiązał do wojny, jaka toczy się w Ukrainie. – Na przykładzie tego kraju widzimy, co znaczy morale, to, gdy naród jest zjednoczony, jest gotów walczyć o wolność i suwerenność. W takim przypadku można odnosić zwycięstwa. Ta zasada dotyczy również Polski. Jest powiedzenie: „Chcesz pokoju, szykuj się do wojny”. Dlatego rząd inwestuje w polską armię, jesteśmy wschodnią flanką NATO. Naród polski jest zjednoczony, gdyż wie, co znaczy zagrożenie – kontynuował poseł Kwitek.

Starosta sandomierski Marcin Piwnik także mówił o tym, jak wielkie znaczenie miała Konstytucja 3 maja dla walki o niepodległość, wspominał, iż przetrwała ona w sercach Polaków w latach niewoli. Dzisiejsze święto, ale i sytuacja w Ukrainie, zaznaczył starosta, skłaniają do refleksji, jaki powinien być prawdziwy patriotyzm. – W Polsce powinna zapanować jedność, ponieważ tylko w jedności możemy być silni i gdy ewentualnie wróg przekroczy nasze granice, skutecznie mu się przeciwstawić – stwierdził starosta.

Marcin Piwnik dodał, że bardzo ważne jest, aby ludzie, którzy pełnią funkcje publiczne, potrafili wznieść się ponad własne ambicje i robili wszystko dla dobra kraju. Niepojęte jest, jak powiedział, że z powodu czyichś niezrozumiałych ambicji, Polska nie może otrzymać tak potrzebnych pieniędzy unijnych.

Trzeba mieć nadzieję, że pomni doświadczenia i dziedzictwa Konstytucji 3 maja, od dzisiaj partie polityczne, w szczególności rządzący, będą zasypywać podziały między Polakami, a nie tworzyć je od nowa. Zwłaszcza, że żyjemy w czasach kryzysu społeczno-ekonomicznego, a u bram jest wróg – okrutna wojna na Ukrainie, wywołana znowu przez tych samych wrogów, czyli przez zaborcę rosyjskiego – powiedział Janusz Stasiak, zastępca burmistrza Sandomierza.

Po przemówieniach zabrzmiał „Mazurek 3 Maja”. Odbył się apel poległych. Oddana została salwa honorowa. Na zakończenie oficjalnej uroczystości delegacje złożyły kwiaty przy tablicy pamiątkowej.

Później na błoniach odbył się pokaz Kawalerii Ułanów 2 Pułku Księstwa Warszawskiego.

1 z 20

Zostaw odpowiedź