Odpady na terenie dawnej cegielni w Nisku – informacje od kierownika WIOŚ Tarnobrzeg - Tygodnik Nadwiślański
Reklama

Odpady na terenie dawnej cegielni w Nisku – informacje od kierownika WIOŚ Tarnobrzeg

0

Andrzej Adamski, kierownik Delegatury WIOŚ w Tarnobrzegu, poinformował naszą redakcję o kolejnych ustaleniach i czynnościach dokonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z faktem składowania odpadów na terenie dawnej cegielni w Nisku.

„Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w związku ze zgłoszeniem składowania odpadów w Nisku, w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Tarnobrzegu ustalono, że odpady magazynowane były przez podmiot gospodarczy z Gdyni, który jest dzierżawcą terenu. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, w miejscu przeładunku odpadów w dniu 08.02.2021 r., na terenie kontrolowanej nieruchomości znajdowało się pięć transportów odpadów, tj. ok. 100 Mg opakowań z tworzyw sztucznych oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych. Odpady zbierane były bez wymaganego zezwolenia, co stanowi naruszenie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (…). Podczas kontroli inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska wykonali dokumentację fotograficzną miejsca magazynowania odpadów.

Zobacz także:
– Tragedia, nie żyje 16-latka. Zatruła się tlenkiem węgla

W związku z powyższym, WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu niezwłocznie podjęła działania w ramach posiadanych kompetencji. Na podstawie art. 194 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (…), do przedsiębiorcy przesłano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej. Ponadto, na podstawie art. 32 ust 1a ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach (…), do przedsiębiorcy przesłane zostało zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania działalności.

Ponadto, w ramach działań pokontrolnych, WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (…), przesłała informacje do innych organów, w tym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, celem ustalenia, czy podmioty współpracujące z przedsiębiorcą z Gdyni nie uczestniczą w nielegalnym obrocie odpadami”.

(pen)Odpady w dawnej cegielni w Nisku

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.