Plony niskie, ceny rekordowe [W najnowszym TN]

1

Lada dzień sadownicy otrzymają pieniądze w ramach wsparcia za wiosenne szkody mrozowe. Tymczasem ceny jabłek biją rekordy i nawet ci, którzy w wyniku przymrozków ponieśli straty, mogą zarobić więcej, niż w roku ubiegłym, gdy plony, w odróżnieniu od cen, były wyjątkowo wysokie. Gigantyczny problem mają jednak grupy producenckie, które z powodu niskich zbiorów mogą mieć kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej.

Do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie świętokrzyskim wpłynęło 6790 wniosków o wsparcie finansowe. Złożyli je rolnicy, których uprawy ucierpiały podczas wiosennych przymrozków. Ponad połowę, bo aż 4019 z tych wniosków, złożyli sadownicy z powiatu sandomierskiego. Wypłacanie rekompensat za straty rozpocznie się już niebawem, mimo że nie wszyscy sadownicy do wniosków dołączyli wymagane protokoły z szacowania strat, które sporządzały specjalnie powołane komisje. Protokoły te później trafiały do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, gdzie były weryfikowane, a następnie z powrotem otrzymywał je rolnik. Procedura ta nie zawsze jednak przebiegała tak sprawnie, jak oczekiwali tego poszkodowani, skutkiem czego w powiecie sandomierskim prawie połowa sadowników złożyła do agencji niekompletne wnioski… (jż)

Więcej w papierowym i elektronicznym wydaniu „TN”.

Share.

1 komentarz