Wakacyjna akcja krwiodawstwa w Elektrowni Połaniec - Tygodnik Nadwiślański
reklama

Wakacyjna akcja krwiodawstwa w Elektrowni Połaniec

0

Ponad 11 litrów krwi uzbierano w ramach sierpniowej akcji krwiodawstwa w Elektrowni Połaniec. Jest to już XI edycja programu „Energię mamy we krwi”, realizowanego przez Eneę Elektrownię Połaniec we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Enea Elektrownia Połaniec, w ramach programu krwiodawstwa pod patronatem Grupy ENEA, 9 sierpnia, przeprowadziła wakacyjną akcję oddawania krwi.

Wydarzenie promuje honorowe krwiodawstwo oraz niesienie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym. Mimo sezonu urlopowego chętnych do oddania tego cennego płynu nie zabrakło. Krew oddali zarówno pracownicy elektrowni i spółek, ale także policjanci, wolontariusze, a także rodziny pracowników i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Wynik akcji to ponad 11 litrów oddanej krwi.

Grupa Enea od dawna działa w ramach programu „Energię mamy we krwi”. Dotychczas w ramach akcji, Enea Połaniec zebrała ponad 202 litry krwi.

Wszystkim, którzy oddają krew przysługuje tytuł Honorowego Dawcy Krwi, a także ekwiwalent kaloryczny w wysokości 4500 kcal, zwykle w formie czekolad lub innych produktów żywnościowych, zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy, zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do najbliższej jednostki publicznej służby krwi (wyłącznie środkami komunikacji zbiorowej: PKP, PKS, itp.), zwolnienie z pracy lub zajęć lekcyjnych w dniu, w którym oddaje się krew (na czas pandemii przysługują 2 dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy: w dniu oddania i kolejnym), legitymacja Honorowego Dawcy Krwi oraz ulga podatkowa za oddaną krew jako darowiznę.

Krwi nie można niczym zastąpić ani jej sztucznie wyprodukować, dlatego jej oddawanie jest bezcenną pomocą drugiemu człowiekowi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w akcji!

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.