Woda w gminie Nowa Dęba nie nadaje się do spożycia!

0

W wodzie z wodociągu w Nowej Dębie występują bakterie z grupy coli i nie nadaje się ona do spożycia przez ludzi – taką informację przekazał w piątek 31 maja Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie wydało komunikat ostrzegający przed piciem wody z wodociągu i organizuje zastępcze punkty dystrybucji wody.
– Próbki pobrano 29 maja zarówno w stacji uzdatniania wody w Nowej Dębie, jak i i bezpośrednio z wodociągu. Dziś poznaliśmy wynik badania, okazało się, że w wodzie znajdują się bakterie z grupy coli. Natychmiast powiadomiliśmy PGKiM Nowa Dęba – mówi Małgorzata Michalska – Szymaszek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu.
Informacja o skażeniu wody trafiła też do Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie. Nowodębski wodociąg zaopatruje prawie cała gminę, stąd teren objęty zakazem spożywania wody z wodociągu jest duży.
– Natychmiast został wydany komunikat, ogłaszamy go w każdy możliwy sposób. Jednocześnie PGKiM organizuje zastępcze punkty dystrybucji wody dla mieszkańców – informuje Elżbieta Gil, sekretarz gminy Nowa Dęba.
Według Małgorzaty Michalskiej – Szymaszek, prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia wodociągu jest niedawna sytuacja powodziowa i wysoki poziom wód opadowych.
– To nie jest jakieś zanieczyszczenie ściekami, czy coś podobnego. Woda nie nadaje się do spożycia, czy mycia owoców i warzyw, ale może być używana do celów sanitarnych. Ostrożność powinny zachować osoby o słabszej odporności – dzieci i ludzie starsi. W przypadku wystąpienia jakichś niepożądanych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza – zaleca M. Michalska – Szymaszek.
W piątek 31 maja w Nowej Dębie ponownie pobrano próbki wody. Wyniki badania będą znane w poniedziałek.

Share.

Comments are closed.