Będą podwyżki opłat za śmieci w Sandomierzu. Jak duże? Okaże się na najbliższej sesji

0

Mieszkańców Sandomierza czeka podwyżka opłat za śmieci. Jak duża? Na razie nie wiadomo, ponieważ nie ma w tej kwestii zgody między burmistrzem a radnymi.

Pakietem “uchwał śmieciowych” radni mieli się zająć na ostatniej sesji. Tak się jednak nie stało. Projekty zostały zdjęte z porządku obrad.  

Do uregulowania tych kwestii obliguje miasto znowelizowana Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. – Prace nad nowymi rozwiązaniami rozpoczęły się już w lutym. Pandemia je zahamowała, utrudniła konsultacje i spotkania – mówi Marcin Marzec.  

Podwyżki – jak twierdzi burmistrz – muszą być, ponieważ obecny system się nie bilansuje. Pierwsza, odrzucona przez radnych propozycja, zakładała naliczenie opłaty za śmieci na podstawie zużytych metrów sześciennych wody. Według niej, do każdego metra wody byłoby naliczane 8 zł za odpady. – Taki system jest najbardziej szczelny i najbardziej sprawiedliwy, poza tym w najmniejszym stopniu uderza w osoby starsze, ponieważ zużywają one mniej wody – wyjaśnia Marcin Marzec.

Opłaty będą zatem naliczane najprawdopodobniej od osoby. Propozycja burmistrza to 25 zł. Teraz jest to 13 zł.

Przedsiębiorcy, według propozycji magistratu, będą musieli indywidualnie podpisać umowę na wywóz nieczystości. Angelika Kędzierska, naczelniczka Wydziału Nadzoru Komunalnego w Urzędzie Miejskim wyjaśniła, że takie rozwiązanie niejako narzuca znowelizowana ustawa. Zgodnie z nią bowiem, górna stawka, jaką gmina mogłaby nałożyć na przedsiębiorcę to 6 zł 35 gr za pojemnik “przeliczeniowy”, obecnie jest to 19 zł 50 gr. – Tak niskie stawki skutkowałyby dwumilionowym deficytem, który musieliby pokryć mieszkańcy. Stąd wymuszona decyzja, aby przedsiębiorców z naszego systemu wyłączyć – mówi Angelika Kędzierska.   

Nowe stawki za odbiór śmieci będą omawiane na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która odbędzie się za niecałe dwa tygodnie.

Share.

Leave A Reply