Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpowodziowa – powiat tarnobrzeski

0

Powiat tarnobrzeski, ze względu na swoje położenie należy do regionów o dużym zagrożeniu powodziowym.

Podjęte we wrześniu 2015 r. działania związane z organizacją wizyty studyjnej przedstawicieli Banku Światowego, Banku Rozwoju Europy oraz Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Ordy i Wis³y przyczyniły się do przyśpieszenia modernizacji prawego wału wiślanego od Skalnej Góry w Tarnobrzegu do Koćmierzowa. Wkrótce został ogłoszony przetarg, latem br. inwestycja została zakończona. Ukończenie inwestycji pod Tarnobrzegiem bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo pozostałych nadwiślańskich gmin. W działania, oprócz władz samorządowych powiatu, gminy Gorzyce, Małgorzaty Wajdy dyrektor PZMiUW w Rzeszowie, bardzo mocno zaangażował się radny Sejmiku Województwa Władysław Stępień, wspólnie z prof. Januszem Zalewskim z Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Ordy i Wisły we Wrocławiu. Aktualnie kontynuowana jest realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Górnej Wisły pn. Wisła Etap 2. Otwarto oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudowy prawego wa³u rzeki Wis³y na d³. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem. Po wyczerpaniu procedury przetargowej rozpoczną się długo oczekiwane przez mieszkańców zagrożonych terenów prace przy podwyższeniu wałów.

Materiał pochodzi z wkładki do Tygodnika Nadwiślańskiego – Panorama Powiatu Tarnobrzeskiego.

Share.

Comments are closed.