Chcą wyremontować zrujnowany zbór i stworzyć "Szlak innowierców" [zdjęcia] - Tygodnik Nadwiślański
niedziela, 26 czerwca
reklama

Chcą wyremontować zrujnowany zbór i stworzyć „Szlak innowierców” [zdjęcia]

0

Władze gminy Lipnik zamierzają odbudować dawny zbór we Włostowie, wykorzystując na ten cel środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które trafiły do gmin, gdzie działały niegdyś Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Charakterystyczny obiekt zlokalizowany jest w samym centrum miejscowości – naprzeciwko kościoła parafialnego i na skraju parku otaczającego niegdyś pałac rodziny Karskich. Pozostałości po pałacu znajdują się obecnie w rękach dawnych właścicieli, jednak działka, na której stoi dawny zbór, jest własnością gminy Lipnik.

Historia obiektu znana jest jedynie w ogólnym zarysie. Zbór powstał prawdopodobnie pod koniec XVI wieku, kiedy na Sandomierszczyźnie wiele możnych rodzin uległo wpływom reformacji i zmieniło wyznanie na protestanckie. Niektóre świątynie katolickie zamieniono wówczas na zbory. Tak było chociażby w nieodległych Goźlicach.

Włostowski zbór to parterowy budynek na planie zbliżonym do kwadratu. Jego główna sala przykryta była dwoma przęsłami sklepienia kolebkowo-krzyżowego, po którym dzisiaj nie ma już śladu. Około połowy XIX w. obiekt został przebudowany na lamus. Wtedy również zostały dobudowane na rogach cztery neogotyckie wieżyczki połączone blankami. Obecnie obiekt jest w stanie ruiny.

Chcą go z niej podźwignąć władze Lipnika.

– Moim marzeniem jest doprowadzenie tego budynku do stanu użyteczności. W dalszej perspektywie można byłoby stworzyć szlak turystyczny, łączący miejsca, gdzie kiedyś splatała się historia katolików i protestantów. Ich współistnienie na ogół układało się dobrze, ale były wyjątki, czego przykład mieliśmy w Malicach, gdzie w latach 30. XVII wieku miały miejsce wydarzenia, które przeszły do historii pod mianem wojny religijnej – mówi wójt Lipnika Andrzej Grządziel.

Jak dodaje samorządowiec w odrestaurowanym budynku zboru utworzony ma zostać m.in. punkt informacji turystycznej, który obsługiwałby teren całej gminy. Przy obiekcie wygospodarowanych zostanie również kilkanaście miejsc parkingowych.

– Niebawem będziemy ogłaszać przetarg na tę inwestycję. Z Funduszu Inwestycji Lokalnych mamy 600 tysięcy złotych. Jesteśmy przygotowani do tego, by dołożyć coś również z własnych środków – zaznacza wójt. – W przyszłości rozważymy również zagospodarowanie oficyny pałacowej i odtworzenie kanału, który biegł dawniej w sąsiedztwie zboru.

Zbór we Włostowie nie jest jedynym tego rodzaju obiektem w gminie Lipnik. Dawną protestancką świątynię oglądać można także w pobliskim Ublinku.

Fot. R. Staszewski

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.