Gmina Klimontów – inwestycje zakończone w 2018 roku

0

Inwestycje na terenie gminy Klimontów zakończone w 2018 roku.

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – targowisko etap I i II – 993 mb. Wartość inwestycji wyniosła 1 882 273,74 zł w tym otrzymane dofi nansowanie 859 943 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 331006T Ossolin – Węgrce Szlacheckie o długości 990 mb. Wartość zadania: 466 061,76 zł, w tym dofi nansowanie: 334 000 zł.

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś.

Inwestycja zrealizowana ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Całkowita wartość: 3 631 070 zł, dofi nansowanie: 1 878 414 zł, wkład własny gminy: 1 752 656 zł. Zadanie zakończono w maju br.

4. Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów, gm. Klimontów. Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020. Całkowita wartość: 1 802 971,29 zł, dofinansowanie: 1 101 288,26 zł, wkład własny gminy: 701 683,03 zł. Inwestycję zakończono w lipcu 2018 r.

5. Zakup kontenerów na potrzeby świetlic wiejskich w miejscowościach: Przybysławice (38 130 zł), Dziewków (20 787 zł) i Kroblice Pęchowskie (38 130 zł).

6. Budowa budynku kontenerowego – świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice Dolne. Koszt zadania wyniósł 162 000 zł.

7. Uzupełnienie oświetlenia w miejscowościach: Zakrzów, Wilkowice, Nowa Wieś, Góry Pęchowskie, Goźlice, Nawodzice, Płaczkowice, Pokrzywianka i Śniekozy (24 lampy). Wartość zadania wyniosła: 63 714 zł.

8. Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni skoku w dal i placu zabaw za Publiczną Szkołą Podstawową przy ul. Szkolnej w Klimontowie. To trzeci etap realizowanego na terenie gminy Klimontów projektu pod nazwą „Rozwój  infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowościach Goźlice, Klimontów, Krobielice, Olbierzowice, Ossolin, Byszów przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w gminie Klimontów”. Koszt całkowity wykonania III etapu: 311 062,63 zł. Kwota dofi nansowania:  148 600 zł.

W I etapie w 2016 roku wykonano budowę placu zabaw w miejscowości Ossolin oraz budowę placu zabaw w miejscowości Byszów, na kwotę 78 205,58 zł, z dofi nansowaniem w kwocie 30 000 zł. W II etapie, w 2017 roku, wykonano: budowę boiska do piłki nożnej w Szkole Podstawowej w Goźlicach, budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Krobielice, budowę placu zabaw w miejscowości Olbierzowice – na łączną kwotę 139 888,71 zł, z dofi nansowaniem w kwocie 60 000 zł. Projekt dofi nansowany został ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej  – edycja 2016.

materiał promocyjny

Share.

Comments are closed.