reklama
Inwestycje w gminie Dwikozy sięgną ponad 13 mln zł. - Tygodnik Nadwiślański
piątek, 12 sierpnia
reklama

Inwestycje w gminie Dwikozy sięgną ponad 13 mln zł.

0

W centrum gminy wykonane zostaną inwestycje o wartości ponad 13 mln zł.

Zadania będą realizowane w ramach programu kompleksowej rewitalizacji centrum gminy Dwikozy. Wójt Marek Łukaszek podpisał niedawno umowę w tej sprawie z władzami województwa. Wygląd zmieni park Zieleniec, gdzie powstanie amfiteatr. Wyremontowane zostaną szatnie przy stadionie. W budynku dawnej szkoły podstawowej ulokowany zostanie Dzienny Dom Pobytu. Przy ulicy Sandomierskiej stanie budynek usługowy, pełniący również funkcję przystanku. Zmodernizowanych zostanie kilka ulic. Największe prace, o wartości 4,1 mln zł, związane są z zagospodarowaniem terenów po spółdzielni mieszkaniowej. Powstaną tam parkingi, chodniki, sieć kanalizacji deszczowej, przebudowana zostanie kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa. Realizacja wszystkich ujętych w programie inwestycji potrwa do końca 2022 roku. (mp)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.