Kolejne zabytkowe nagrobki znajdujące się na cmentarzu katedralnym odzyskają blask

0

Miasto przekazało pieniądze na odnowienie zabytkowych, XIX-wiecznych nagrobków znajdujących się na cmentarzu katedralnym w Sandomierzu, jednej z najstarszych polskich nekropolii.

Radni zgodzili się podczas środowej sesji na przekazanie Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego dotacji w wysokości 17 800 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na renowację trzech zabytków. Jeden z nich to nagrobek bez inskrypcji w formie anioła z krzyżem. Był on już odnawiany w 2005 roku, jednakże jego stan pogorszył się na tyle, że ponownie wymaga zabiegów konserwatorskich. Blask odzyska także nagrobek Dimitrija Daniłowa, znajdujący się w kwaterze prawosławnej.

Starania komitetu o pieniądze na odnowienie grobu Kamockich, rodziny doktora Janusza Kamockiego, etnografa, żołnierza Armii Krajowej, więźnia politycznego, trwały od ubiegłego roku . – Jest to osoba zasłużona dla naszego miasta. To honorowy obywatel Sandomierza. Niemal 200-letni nagrobek rodziny Kamockich został uszkodzony w ubiegłym roku, w czasie wichury – przypominała w czasie sesji radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek.

Wśród przodków doktora Kamockiego, pochowanych w grobowcu rodzinnym na cmentarzu katedralnym, są również zasłużeni żołnierze. Rozpoczynające się prace będą obejmować nie tylko rekonstrukcję zniszczonego przez wiatr krzyża, ale także oczyszczenie i konserwację nagrobka. – Jest on wpisany do rejestru zabytków. Zgodę na zaplanowany zakres prac wyraził Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – powiedział Janusz Sobolewski, prezes SKOCK.

Ponadto na nekropolii znajdującej się przy ulicy Mickiewicza odnawiana jest kwatera sióstr miłosierdzia. Te prace SKOCK finansuje wspólnie ze zgromadzeniem zakonnym. Wszystkie zaplanowane na ten rok przedsięwzięcia  konserwatorskie na cmentarzu katedralnym mają się zakończyć przed 1 listopada.

Uchwałę w sprawie dotacji dla SKOCK radni podjęli jednogłośnie. Niektórzy apelowali do władz miasta, aby otoczyć podobną opieką również cmentarz świętopawelski.

Share.

Leave A Reply