Obchody 450. rocznicy podpisania Zgody Sandomierskiej. Wystawa w ratuszu już otwarta [zdjęcia] - Tygodnik Nadwiślański
Reklama

Obchody 450. rocznicy podpisania Zgody Sandomierskiej. Wystawa w ratuszu już otwarta [zdjęcia]

0

Wystawa poświęcona Zgodzie Sandomierskiej została otwarta w sobotę w salach ekspozycyjnych ratusza. Wernisaż zainaugurował obchody 450. rocznicy podpisania porozumienia między wyznaniami protestanckimi.

         Wystawa ukazuje podłoże, przebieg i następstwa zjazdu polskich protestantów, którego owocem było przyjęcie 14 kwietnia 1570 roku dokumentu nazwanego Zgodą Sandomierską. Dokument ów został podpisany w Kamienicy Oleśnickich.   

W otwarciu ekspozycji, oprócz włodarzy miasta i powiatu, uczestniczyli przedstawiciele Kościołów: rzymskokatolickiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego. Biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej podkreślił, że porozumienie zawarte 450 lat temu pomiędzy luteranami, kalwinami i braćmi czeskimi jest bardzo nowoczesne, również z dzisiejszego punktu widzenia.

– Trzy wyznania ewangelickie postanowiły się spotkać i rozmawiać o tym, co je dzieli oraz o tym, w jaki sposób mogą wspólnie służyć Bogu i jego ludowi. Spisano pewnego rodzaju protokół rozbieżności, uznając jednocześnie prawo każdego z Kościołów do sprawowania sakramentów i głoszenia Słowa Bożego oraz zasady współdziałania między nimi. Podziały i konflikty zawsze istnieją, ale rozmowa, stwierdzenie, w czym się różnimy, pozwalają na znajdowanie rozwiązań i współpracę – powiedział duchowny.

Biskup Krzysztof Nitkiewicz zaznaczył, że prowadzony dzisiaj dialog ekumeniczny nawiązuje do idei, jakimi kierowali się autorzy Zgody Sandomierskiej.

 – Funkcjonuje, co prawda, pojęcie Kościoła większościowego i Kościołów mniejszościowych. My jednak, jako chrześcijanie, powinniśmy zawsze patrzeć i działać z perspektywy jednego Kościoła, który założył Chrystus. Powinniśmy dążyć do widzialnej jedności chrześcijan, zaś wydarzenia, jak to dzisiejsze, z pewnością temu służą – mówił biskup sandomierski.

Burmistrz Marcin Marzec zauważył, że ten ważny historycznie akt woli współdziałania wyznań protestanckich w Polsce wyróżnił Sandomierz w Rzeczypospolitej oraz na arenie międzynarodowej. XVI-wieczna Europa, przypomniał, była pochłonięta wojnami religijnymi.

Wśród eksponatów prezentowanych na wystawie zatytułowanej “Zgoda Sandomierska. Zgoda panów – zgoda braci” są starodruki ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu i księga z superexlibrisem z biblioteki Zygmunta Augusta, który był przychylny ustaleniom Zgody Sandomierskiej.

Plansze pokazują tło społeczno-polityczne oraz konsekwencje wydarzenia z 1570 roku, ale także ówczesny Sandomierz i jego mieszkańców. – Wystawa ukazuje również otwartość XVI-wiecznego Sandomierza wobec innych wyznań religijnych, ale i otwartość na nowe prądy artystyczne, o czym świadczą zachowane w Sandomierzu cenne dzieła sztuki. W okresie odrodzenia miasto znajdowało się u szczytu rozwoju gospodarczego i kulturalnego – przypomniała  Urszula Stępień, kustosz Muzeum Diecezjalnego, autorka wystawy.

Ekspozycję Urszula Stępień przygotowała we współpracy z doktorem habilitowanym Tomisławem Giergielem z Muzeum Okręgowego.

 W styczniu Rada Miasta podjęła uchwałę o ustanowieniu roku 2020 Rokiem Zgody Sandomierskiej. Miał to być początek licznych wydarzeń kulturalnych, jednak sytuacja związana z epidemią zweryfikowała plany.  

Wystawę w nowo wyremontowanych pomieszczeniach na parterze ratusza można oglądać nieodpłatnie.

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.