reklama
Sandomierskie gminy jednoczą siły - Tygodnik Nadwiślański
sobota, 20 sierpnia
reklama

Sandomierskie gminy jednoczą siły

0

Sandomierz i cztery sąsiednie gminy postanowiły wspólnie się promować i zdobywać fundusze na rozwój. W tym celu samorządy stworzyły Miejski Obszar Funkcjonalny.

W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Sandomierz”, oprócz stolicy powiatu, wchodzą: Dwikozy, Obrazów, Samborzec i Wilczyce. Inauguracyjne spotkanie samorządowców odbyło się w miniony czwartek w sandomierskim Ratuszu. Jego uczestnicy rozmawiali o tym, co łączy wszystkie gminy, a jednocześnie może stać się szansą rozwoju tego terenu. Zgłoszono kilkanaście różnych pomysłów. Jak podkreślił Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza, razem łatwiej będzie sięgać po środki na ich realizację z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Jesteśmy zgodni w opinii, że warto postawić na rozwój turystyki. Nasz region jest mocny pod tym względem. Chcemy zintensyfikować działania, aby zachęcić turystów do przyjazdu i korzystania z atrakcji, które posiada każda z gmin – powiedział Marcin Marzec.

 Burmistrz Sandomierza podał przykład stworzenia sieci ścieżek rowerowych, przy których mogłyby być sprzedawane produkty regionalne.

 Robert Paluch, wójt Wilczyce uważa, że trzeba opracować wspólny pakiet turystyczny. Zawierałby on propozycje z wszystkich pięciu gmin i skłoniłby przyjezdnych do pozostania na tym terenie dłużej niż jeden czy dwa dni. Przypomniał, że w Wilczycach są słynne stanowiska archeologiczne sprzed 15 tysięcy lat, a malownicze położenie zachęca do rowerowych wycieczek doliną Opatówki. Jest to, jak zaznaczył, idealne miejsce do rozwoju agroturystyki.

Krzysztof Tworek, wójt gminy Obrazów zaznaczył, że warto wykorzystać również ten potencjał, który dotychczas był niedoceniany, choćby zbiorniki  wodne. Zaznaczył, że w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego trzeba zwrócić uwagę na rozwój inwestycyjny i tworzenie nowych miejsc pracy.

Zdaniem Marka Łukaszek, wójta gminy Dwikozy, Miejski Obszar Funkcjonalny jest bardzo dużą szansą na rozwój sandomierskich gmin. – To, co chcemy zrobić w ramach obszaru, powinno być przedyskutowane z naszymi mieszkańcami. Potrzebne są konsultacje z radnymi, stowarzyszeniami, radami sołeckimi i sołtysami – podkreślił Marek Łukaszek.

W najbliższym czasie ma być opracowany, przy udziale ekspertów i szerokiej konsultacji społecznej, dokument, który stanie się podstawą do pozyskania konkretnych środków finansowych z funduszy europejskich.

Stworzenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Sandomierz” wynika ze Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Takich obszarów  jest w regionie pięć.

fot. UM Sandomierz

na zdjęciu (od lewej): Witold Łukawski z Urzędu Gminy w Samborcu, Robert Paluch, wójt gminy Wilczyce, Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza, Marek Łukaszek, wójt gminy Dwikozy oraz Krzysztof Tworek, wójt Obrazowa.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.