Sandomierz. Powiat z budżetem. Kolejny rok pod znakiem inwestycji w szpitalu - Tygodnik Nadwiślański
piątek, 20 maja
reklama

Sandomierz. Powiat z budżetem. Kolejny rok pod znakiem inwestycji w szpitalu

0

Kolejne ważne inwestycje w szpitalu zostały ujęte w budżecie powiatu sandomierskiego na 2022 rok. Radni przyjęli go podczas środowej sesji (29 grudnia).

Przyjęty plan zakłada dochody na poziomie 92 milionów złotych. Wydatki mają być wyższe o półtora miliona. Jest to, jak powiedział starosta Marcin Piwnik, budżet bezpieczny, dający możliwość realizacji inwestycji oraz zapewnienia wkładu własnego, koniecznego przy ubieganiu się o fundusze zewnętrzne.

Do najważniejszych inwestycji starosta zaliczył wyposażenie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w nowy rezonans magnetyczny. Zakup urządzenia oraz adaptacja pomieszczenia, w którym będzie się ono znajdować, pochłonie 4,4 miliona złotych. Kwota 3,2 miliona złotych pochodzi z ministerstwa zdrowia, 800 tysięcy złotych z budżetu powiatu, pozostałą sumę wygospodaruje lecznica. 300 tysięcy złotych zostało przeznaczonych na wkład własny na zakup mammografu. Samorząd będzie ubiegał się, podobnie jak było to w przypadku rezonansu, o fundusze rządowe na ten cel.

Szpitala ma dotyczyć również jeden z wniosków, jakie władze zamierzają złożyć w ramach Polskiego Ładu. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie z tego źródła, przy placówce powstaną nowe parkingi, wyremontowana zostanie także droga dojazdowa do pawilonu specjalistycznego.

Ponadto w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych miałaby być zmodernizowana droga wewnętrzna przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich oraz parking przy starostwie powiatowym. Jeśli powiodą się starania o środki przewidziane w dodatkowym naborze dla gmin i powiatów, w których zlokalizowane były PGR-y, zakończona zostanie budowa kolejnego domu dziecka w Łoniowie.

Wśród zaplanowanych inwestycji jest również adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich na potrzeby pielęgniarstwa – nowego kierunku, który ma być uruchomiony w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Na to zadanie w planie wydatków zapisana została kwota 1,6 miliona złotych, pochodząca w większości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu zamontowana zostanie winda. Na to przedsięwzięcie również udało się pozyskać dofinansowanie. Wynosi ono 300 tysięcy złotych, a wkład własny – 50.

Realizowane będą zadania drogowe. Są wśród nich: pierwszy etap przebudowy ulicy Różanej w Sandomierzu, modernizacja odcinków Przezwody–Daromin w gminie Wilczyce, Gierlachów-Nowy Kamień w gminie Dwikozy, a także kontynuacja remontu drogi w Chobrzanach w gminie Samborzec.

Kwotę 60 tysięcy złotych przewidziano na wsparcie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Powiat ponownie będzie ubiegał się o pieniądze na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Klimontowie. Wniosek będzie opiewał na 3,9 miliona złotych. – Kolejny ŚDS jest potrzebny. Mamy budynek, który można zaadaptować na taki cel. W części tego obiektu działa szkoła specjalna. Jej absolwenci mogliby znaleźć opiekę w nowej placówce. Dla samego Klimontowa będzie ona oznaczać dodatkowe miejsca pracy – zaznaczył Marcin Piwnik.

Suma pół miliona złotych została przeznaczona na spłatę części kredytu.

Dyskusji na temat projektu budżetu nie było. Od głosu postanowili wstrzymać się radni Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreślił Waldemar Maruszczak, klub PiS dostrzega pozytywne aspekty, ale są również niedociągnięcia. – Plusem jest duża liczba inwestycji, przede wszystkim w szpitalu. Przybywa tam nowoczesnego sprzętu. To bardzo ważne, ponieważ dzięki temu nasza lecznica się rozwija. Nie wszystkie jednak zadania powiatowi udaje się zrealizować. Nie udało się choćby w pierwszym naborze pozyskać pieniędzy z Polskiego Ładu. Poprawy wymaga współpraca władz z naszym klubem – powiedział Waldemar Maruszczak.

Za przyjęciem budżetu było 11 radnych, siedmioro wstrzymało się od głosu.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.