W jedności siła. Czwórmiasto proponuje przebieg Szprychy 6 przez Tarnobrzeg i Sandomierz

3

Prezydenci Tarnobrzega i Stalowej Woli oraz burmistrzowie Sandomierza i Niska skierowali pismo do o Pełnomocnika Rządu ds. CPK, proponując korektę przebiegu Szprychy nr 6, by na jej trasie znalazły się Tarnobrzeg i Sandomierz.

Szprycha nr 6 ma stanowić połączenie Warszawy i Centralnego Portu Komunikacyjnego z województwami: świętokrzyskim i podkarpackim, znacząco skracając czas podróży ze stolicy kraju do południowo-wschodniej Polski. W obecnych planach pominięte zostały Tarnobrzeg i Sandomierz.

Przedstawiciele Tarnobrzega, Sandomierza, Stalowej Woli oraz Niska proponują alternatywny przebieg Szprychy nr 6 do CPK. Wskazują, że dotychczas analizowany przebieg wyklucza z projektu CPK Sandomierz i Tarnobrzeg (tradycyjnie obsługujące relację Warszawa – Rzeszów) i nie pozwala na uzyskanie korzyści związanych z przebiegiem Szprychy 6 przez wszystkie cztery miasta, takich jak stworzenie szybkiej kolei aglomeracyjnej.

Włodarze czterech miast zauważają, że zamieszkuje je łącznie ponad 350 tys. mieszkańców (licząc na poziomie powiatów), tj. więcej niż Rzeszów, przez co powinny być uwzględnione w planach budowy sieci dowożącej pasażerów do CPK jako istotny generator ruchu, a nie tylko jako w kontekście minimalizacji czasu przejazdu do Rzeszowa. Przedstawiciele Czwórmiasta skierowali w tej sprawie pismo do Pełnomocnika Rządu ds. CPK Marcina Horały, spółki CPK oraz do podkarpackich i świętokrzyskich samorządowców oraz parlamentarzystów. Równocześnie, proponowany przez Czwórmiasto przebieg umożliwi uformowanie wewnętrznego kręgosłupa transportowego łączącego wszystkie ośrodki szybkim ruchem regionalnym.

Dzięki sugerowanym przez Czwórmiasto zmianom podróż z Tarnobrzega do Stalowej Woli skróciłaby się 3-krotnie (z obecnych 32 minut do ok. 10-12 minut), a położone peryferyjnie Sandomierz i Nisko byłyby „odległe” o ok. 30 minut. Dzięki temu możliwe byłoby stworzenie regularnego i szybkiego ruchu aglomeracyjnego (pociągi co ok. 30-60 minut), co zapewniłoby odpowiednie wykorzystanie nowej infrastruktury.

Zaproponowany przez CPK przebieg Szprychy 6 w regionie Czwórmiasta zakłada, że na linii kolejowej 25, na północ od Sandomierza, rozpocznie bieg nowa linia kolejowa, omijająca od północnego wschodu Sandomierz i Tarnobrzeg, i kierująca się w kierunku Zbydniowa, po czym wykorzystana byłaby istniejącej linii kolejowej 74 w kierunku Stalowej Woli Rozwadowa.

Zobacz także:
– Dariusz Bożek o podwyżkach cen za śmieci na żywo! [wideo]
– Z kraju. Pędził motocyklem 160 km/h po narkotykach. Przewoził broń maszynową! [wideo][zdjęcia]
– Powstaną schody prowadzące do brzegu Jeziora Tarnobrzeskiego

Czwórmiasto natomiast proponuje, by nowa linia rozpoczęła się w rejonie stacji Jakubowice na linii kolejowej 25, po czym biegła do Sandomierza w kierunku południowym nowym śladem (równolegle do drogi krajowej nr 79). W rejonie Sandomierza powstałaby nowa stacja “Sandomierz Rynek” (obsługująca lewobrzeżną, większą część miasta), co wzmocniłoby rolę kolei w Sandomierzu (obecna stacja położona jest po prawej stronie Wisły, w miejscu mało istotnym z punktu widzenia obsługi mieszkańców). Następnie nowa linia przekraczałaby Wisłę i kierowałaby się w okolice stacji Sobów (Tarnobrzeg), gdzie włączałaby się w linię kolejową 25 (możliwe przekroczenie wspólnym przebiegiem z powstającą trasą S74). Kolejno, na południe od stacji Tarnobrzeg, w kierunku wschodnim rozpoczynałaby bieg nowa linia w kierunku Stalowej Woli, która włączałaby się w istniejącą linię kolejową 68 w rejonie ulic: Przemysłowej Bocznej i Emilii Plater, tj. niemal w centrum miasta, minimalizując tym samym stratę czasu wynikającą z przejazdu przez Stalową Wolę Rozwadów. Dodatkowo przedstawiciele Czwórmiasta wskazują, że nowa linia Łętownia – Rzeszów powinna rozpoczynać bieg wcześniej (tj. na północ od proponowanej przez CPK Łętowni), w rejonie stacji Nisko Podwalina.

Dzięki tym modyfikacjom nawet nieznaczne wydłużenie Szprychy nr 6 ma spowodować, że ewentualne wydłużenie czasu jazdy do CPK będzie miało marginalny charakter (szacowany czas przejazdu CPK-Rzeszów wzrośnie o 5 minut).

Wszystkie miast zauważają, że zaproponowany przebieg niweczy szansę na wykorzystanie projektu CPK do budowy wewnętrznej sieci komunikacyjnej nowej aglomeracji, której stworzenie jest szczególnie istotne również dlatego, że Sandomierz, Tarnobrzeg, Stalowa Wola oraz Nisko zostały sklasyfikowane jako „miasta średnie tracące funkcje”, a formowanie aglomeracji jawi się dla nich jako strategiczna szansa na przezwyciężenie strukturalnych problemów.

Share.

3 komentarze

  1. Tarnobrzeżanin on

    Wojtuś, nie wiem czy wiesz, ale Sandomierz został odremontowany za czasów województwa tarnobrzeskiego, a nie wtedy, kiedy podlegał pod Kielce.

  2. sandomierzu starozytny miescie nie daj sie oszukac znowu jakims tarnobrzegom tak jak to kiedys mialo miejsce