Wymiana dyrektorów

0

W Domu Opieki Społecznej w Sandomierzu i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście, placówkach prowadzonych przez powiat sandomierski, doszło do zmiany dyrektorów. W obu przypadkach poprzedni szefowie zrezygno­wali (lub zostali odwołani) w dość kontrowersyjnych okolicznościach.

W sandomierskim DPS, byłą już dyrektor placówki Mag­dalenę Kanios-Kuśmirę zastąpiła Aldona Szwagierczak­-Stępień, natomiast nowym dyrektorem MOW w Zawicho­ście został, dotychczasowy wiceszef tej placówki, Dariusz Obarski, zastępując na tym stanowisku wieloletniego dy­rektora Jerzego Samołyka. Oba stanowiska zostały objęte w wyniku przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu konkursu. Ciekawe jest jednak to, że wy­miany nastąpiły w mniej więcej tym samym czasie i w obu ośrodkach pożegnaniu z poprzednimi dyrektorami towa­rzyszyły duże emocje.

W przypadku DPS dyrektor utraciła stanowisko w związ­ku z prokuratorskim postępowaniem dotyczącym podej­rzenia poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Sprawa dotyczy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i fi­nansowanego w jego ramach projektu rozbudowy ośrodka, a konkretnie wyjazdu na szkolenie do Szwajcarii. Miało wziąć w nim udział 10 pracowników ośrodka. Z naszych informacji wynika, że istotniepojechało 10 osób, z tym, że tylko sześcioro z nich było pracownikami DPS. Wyjazd miał kosztować około 15 tys. zł. (jż)

Więcej w papierowym wydaniu TN.

Share.

Comments are closed.