Danuta Paszkowska z tytułem Sandomierzanina Roku 2020 [zdjęcia][wideo] - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 7 grudnia
ogłoszenie
reklama

Danuta Paszkowska z tytułem Sandomierzanina Roku 2020 [zdjęcia][wideo]

2

– Każdy z nas ma w swoim sercu Sandomierz – powiedziała Danuta Paszkowska w czasie uroczystości w Zamku Królewskim w Sandomierzu. Propagatorka poezji, założycielka Zespołu Artystycznego „Etiuda”, Profesor Oświaty, opiekunka miejsc pamięci otrzymała tytuł Sandomierzanina Roku 2020.

Odbierając statuetkę z krzemienia pasiastego, przygotowywaną dla laureatów plebiscytu, Danuta Paszkowska podkreśliła, że tytuł Sandomierzanina Roku to zaszczytna, bardzo ważna dla niej nagroda. 

– Wszystkie osoby nominowane do tytułu noszą w sobie cząstkę Sandomierza. Dobrze, że każdy robi to w inny sposób, inaczej dostrzega jego piękno oraz potencjał ludzi. To jest bowiem największe bogactwo, jakim może poszczycić się każde miasto – powiedziała Danuta Paszkowska.

Zdobywczyni tytułu Sandomierzanina Roku 2020 przez wiele lat pracowała w Collegium Gostomianum. Zachęcała młodych ludzi do pisania i czytania poezji. Dzięki jej staraniom ukazały się trzy zbiory zatytułowane  „Almanach Młodych Poetów”. Prowadziła również teatr szkolny „Cegielnia”. Za swoje zaangażowanie w pracę pedagogiczną otrzymała tytuł Profesora Oświaty. Zaangażowana była również w pielęgnowanie pamięci po żołnierzach Armii Krajowej. Dzięki niej do Sandomierza trafiły pamiątki po legendarnym żołnierzu, naukowcu i poecie Zbigniewie Kabacie. Obecnie wraz z mężem, Aleksandrem prowadzi stronę internetową poświęconą miejscom pamięci narodowej w powiecie sandomierskim. Dr Paszkowska zajmuje się również opracowaniem i przygotowaniem do druku poezji regionalnych twórców.

Zwyciężczyni plebiscytu przyznała, że teraz jej szczególną radością jest działalność Zespołu Artystycznego „Etiuda” skupiającego emerytowanych pracowników oświaty. Grupa przygotowuje spektakle poetyckie.

Z uznaniem, dzieląc się swoimi wspomnieniami i refleksjami, mówił o Danucie Paszkowskiej burmistrz Marcin Marzec. – Pani profesor, jak sięgnę pamięcią, zawsze powodowała to, że język polski stawał się bliższy. Na każdej lekcji w spokojny, przystępny i profesjonalny sposób potrafiła przekazywać wartości, jakie niesie ze sobą literatura – wspominał Marcin Marzec.

Wszyscy państwo nominowani jesteście osobami wyjątkowymi, obdarzonymi ogromnymi talentami, pasją i miłością do Sandomierza. Promujecie nasze miasto, nie tylko lokalnie.  Odkrywacie je na nowo – dodał burmistrz.

Do tytułu nominowani byli również: Dagmara Dominiczak z Ludowego Klubu Sportowego „Sandomierz”, mistrzyni świata i Europy w wellness fitness, najbardziej utytułowany sportowiec w historii miasta, Urszula Stępień, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, autorka monografii tej instytucji i licznych tekstów publikowanych w prasie naukowej i popularnonaukowej, Anna Szylar, prezes Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, autorka publikacji między innymi na temat dziejów sandomierskich benedyktynek oraz Piotr Kusal, miłośnik czarno-białej fotografii Sandomierza, autor wystaw i filmów dokumentalnych poświęconych miastu.  

O wyjątkowości nominowanych mówił również starosta Marcin Piwnik. Zaznaczył, że mogą być oni wzorem do naśladowania, zwłaszcza dla młodych. – Pokazujecie, że warto robić coś więcej, niż tylko to, co trzeba. Coraz mniej jest takich ludzi, którzy chcą coś wykonać dla dobra wspólnego – zauważył starosta.

Galę tradycyjnie już uświetniła Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Obecny był kasztelan Karol Bury, laureat pierwszej edycji plebiscytu Sandomierzanin Roku. Dla bohaterów uroczystości i pozostałych zebranych zaśpiewał Oskar Juryś, stypendysta burmistrza Sandomierza.

Plebiscyt od 21 lat organizuje Klub Miłośników Sandomierza.

https://www.youtube.com/watch?v=xiVsWzzQS8E&feature=youtu.be&ab_channel=TygodnikNadwi%C5%9Bla%C5%84skiTV&fbclid=IwAR305LKbNocM_fDHy6akTmrFpoysZ8siB9jEXBBuPB3igZMShfx31qWENls

 

Danuta Paszkowska – absolwentka Collegium Gostomianum i UMCS w Lublinie -kierunek filologia polska. Doktor nauk humanistycznych, wieloletni nauczyciel w Collegium Gostomianum. W 2015 roku otrzymała zaszczytny tytuł Honorowego Profesora Oświaty, przyznawany przez Kapitułę powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powyższy tytuł ma charakter honorowy, to elitarne wyróżnienie przyznawane nauczycielowi dyplomowanemu, mającego znaczący dorobek zawodowy.

Była postrzegana przez uczniów jako nauczyciel o wielkiej osobowości i takcie pedagogicznym. Patronowała pierwszym krokom twórczości poetyckiej swych uczniów, dzięki jej staraniom ich rezultaty ukazały się w trzech zbiorach – „Almanach Młodych Poetów”. Przez lata prowadziła odnoszący sukcesy teatr szkolny ILO – „Cegielnia”, wprowadzając młodych ludzi w świat sztuki, wystawiając m. in. „Salve Regina” w 750. rocznicę męczeństwa sandomierskich dominikanów, „Zaduszki sandomierskie”, „Chonen i Lea na pograniczu światów” (w ramach Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu), „Oczekiwany gość” i etiudę, „Kocham cię, życie” (dla Domu Opieki Społecznej). Wielkim sukcesem dr Danuty Paszkowskiej jest powołanie Zespołu Artystycznego „Etiuda” skupiającego emerytowanych pracowników oświaty, z którymi przygotowała m. in. spektakle poetyckie poświęcone 100 – leciu odzyskania niepodległości przez Polskę i pamięci „Sandomierskich Kolumbów”, które stały się wydarzeniem kulturalnym w naszym mieście.

Szczególnym rysem tych działań było wyczulenie na wartości patriotyczne, ożywienie i utrwalenie pamięci historycznej, szczególnie jej niepodległościowego rysu. Znalazło to wyraz w spektaklach osnutych na utworach poetyckich Zbigniewa Kabaty, ukazujących etos, epopeje i legendy Armii Krajowej (widowisko misteryjne: „Partyzancka droga Krzyżowa”), przygotowanie do druku Jego zbioru poetyckiego: „Świętej Królowej Jej wierny poddany”. Jest też autorką studium o poezji Zbigniewa Kabaty „Ominąć strumień czasu”.

Dzięki współpracy z Polonią kanadyjską, Kołem AK w Toronto miasto otrzymało portret Zbigniewa Kabaty (zgodnie z życzeniem „Bobo” i pamiątki po legendarnym żołnierzu AK (zgodnie z wolą jego syna Andrzeja) oraz bogaty księgozbiór z Jego biblioteki miejskiej książnicy w Sandomierzu.

Wspólnie z mężem Aleksandrem prowadzi stronę internetową poświęconą Miejscom Pamięci Narodowej powiatu sandomierskiego. Wniosła bardzo duży wkład pracy w przygotowanie do druku ważnej publikacji poświęconej miejscom pamięci narodowej na terenie naszego powiatu: „Znaki Pamięci” wydanej przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. Za wieloletnią działalność na rzecz kształtowania etosu ZWZ-AK wśród młodego pokolenia Polaków dr Paszkowska została wyróżniona Medalem Komisji ds. Młodzieży ZGŚZŻ AK.

Dr Paszkowska zajmuje się również opracowaniem i przygotowaniem do druku poezji regionalnych twórców: Krzysztofa Błaszkiewicza, Józefa Skury, Kamila Chody, Kazimierza Raczyńskiego, Jana Kuchty. Przewodniczyła przygotowaniu monumentalnego wydawnictwa – „Collegium Gostomianum – nauczyciele, uczniowie i ich szkoła w latach 1944 – 2012 r. Swoje artykuły zamieszcza również na łamach „Sandomierzanina”.

Plebiscyt na Sandomierzanina 2020 roku Wybrano Sandomierzanina 2020 roku.

2 komentarze

  1. „..mogą być oni wzorem do naśladowania, zwłaszcza dla młodych.  Pokazujecie, że warto robić coś więcej, niż tylko to, co trzeba.”
    Otóż to. Uczta się młode nie tylko patrzta w smartfony i fejsbuki.
    Czekom na książke o historyi Sandomierza.