reklama
Maria Mirecka-Loryś skończyła 105 lat - Tygodnik Nadwiślański
piątek, 12 sierpnia
reklama

Maria Mirecka-Loryś skończyła 105 lat

0

7 lutego 105 urodziny obchodziła kpt. Maria Mirecka-Loryś, w czasie okupacji żołnierz NOW-AK społeczniczka i działaczka polonijna w Stanach Zjednoczonych.

Maria Eleonora Mirecka–Loryś urodziła się 7 lutego 1916 r. w Ulanowie, jako siódme dziecko z ośmiorga rodzeństwa. W 1921 r. rodzina Mireckich zamieszkała w Racławicach koło Niska. W 1937 r. Maria Mirecka ukończyła gimnazjum i podjęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Podążając śladami starszego rodzeństwa zaangażowała się w działalność Młodzieży Wszechpolskiej.

Zobacz także:
– Jubileusz setnych urodzin Bronisławy Skowrońskiej z gminy Grębów [zdjęcia]

Od początku okupacji niemieckiej działała w konspiracji  narodowej. W latach 1939-1945 należała do ścisłego kierownictwa podziemia narodowego w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Wiosną 1940 r. została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, a następnie całego NOWK Okręgu Rzeszowskiego. W tym czasie była kierownikiem sekcji kobiecej w Zarządzie Okręgu Rzeszowskiego SN oraz kurierką Komendy Głównej NOW. Wiosną 1945 r. została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Przyjęła pseudonim „Marta”.

Po zakończeniu wojny Maria Mirecka–Loryś podjęła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1 sierpnia 1945 r. została aresztowana na dworcu kolejowym w Nisku. Była więziona w Rzeszowie, Warszawie i Krakowie. Została zwolniona 1 września 1945 r. na mocy amnestii. W grudniu 1945 r., w obawie przed kolejnym aresztowaniem, opuściła Polskę podając się za obywatelkę Luksemburga. Z grupą kilkunastu działaczy narodowych dotarła do II Korpusu gen. Władysława Andersa we Włoszech, gdzie poznała swego przyszłego męża kpt. Henryka Lorysia. W październiku 1946 r., już jako małżeństwo, państwo Lorysiowie wyjechali do Anglii. Następnie w styczniu 1952 r. do USA. Maria Mirecka–Loryś aktywnie zaangażowała się w pracę w organizacjach polonijnych. Działała m.in. w Stronnictwie Narodowym, była członkinią ZG Związku Polek w Ameryce i Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Przez 32 lata była redaktorem „Głosu Polek”, organu Związku Polek w Ameryce. Cały czas była zaangażowana w pomoc Polakom na Wschodzie.

Zobacz także:
– Sandomierz znów w Teleexpressie [wideo]

Została uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi m.in.: Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Zasługi. 3 maja 2006 r. z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego otrzymała Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. 12 lutego 2016 r. odznaczona została przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Do Polski Maria Mirecka-Loryś wróciła w 2004 r. i zamieszkała w rodzinnych Racławicach. W 2018 r. postanowiła, że jesień życia spędzi w Warszawie, gdzie zamieszkała w ośrodku prowadzonym przez oo. Bonifratów.

(gil)

Fot. P. Niemiec

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.