Bardzo Wysoki Sąd

0

Po oddaniu gmachu żartowano sobie, że ten najwyższy budynek w byłym województwie tarnobrzeskim, zbudowano, by z najwyższych pięter można było objąć wzrokiem cały obszar województwa. Po reformie administracyjnej z 1999 roku okazało się, że z gmachu można objąć wzrokiem nie tylko tarnobrzeski powiat grodzki, ale i większość ziemskiego.

Budynek liczy sobie 13 kondygnacji, jego powierzchnia użytkowa wynosi 5619 mkw. W budynku znajduje się 19 sal rozpraw, 63 pokoje sędziowskie i prokuratorskie, ponad 80 sekretariatów, 9 pomieszczeń zajmowanych przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny oraz liczne archiwa. To drugi w kraju – po wrocławskim – pod względem wysokości gmach sądowy. Dokładnie 20 lat temu miało miejsce uroczyste otwarcie gmachu Bardzo Wysokiego Sądu. Pomyślałem, że warto przypomnieć batalię o budowę tego gmachu oraz to, kto i w jakim zakresie się do tego przyczynił.

Problem zaczął się tuż po reformie administracyjnej w 1975 r., kiedy to dość nieoczekiwanie Tarnobrzeg stał się stolicą województwa. Był wtedy niewielkim miastem. Brakowało zasobów lokalowych, by pomieścić wojewódzkie instytucje. Rozmaite urzędy lokowano w innych miastach, skutkiem czego ich nazwy, prócz nazwy miasta wojewódzkiego, zawierały też faktyczną lokalizację siedziby (np. Prokuratura Wojewódzka w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu). Tak też stało się z Sądem Wojewódzkim, który na dwadzieścia lat znalazł siedzibę w Sandomierzu w nowym budynku przeznaczonym dla Sądu Powiatowego. W 1984 r. na zaproszenie ówczesnego prezesa Sądu Wojewódziego Ignacego Szafrana tarnobrzeski Sąd Rejonowy – nota bene mieszczący się w przedwojennych stajniach Tarnowskich – odwiedził ówczesny minister sprawiedliwości Lech Domaradzki, który po zapoznaniu się z tutejszymi warunkami pracy, podjął decyzję o budowie nowego sądu. Za oficjalną datę inicjującą przedsięwzięcie uznać należy jednak marzec 1986 r. kiedy to budowę wprowadzono do planów inwestycyjnych resortu. (jab)

Więcej w papierowym wydaniu TN.

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.